Home Page

On Line Library of the Church of Greece


PSALTIREA
Editura Institului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1997
(“Psalter”, the Publishing House of the Biblical and Missionary Institute of the Romanian Orthodox Church, Bucharest, 1997)

 • Cuvβnt ξnainte la Psalmi
 • Rβnduiala citirii Psaltirii
 • Catisma ξntβi - Psalmii: 1-8
 • Catisma a doua - Psalmii: 9-16
 • Catisma a treia - Psalmii: 17-23
 • Catisma a patra - Psalmii: 24-31
 • Catisma a cincea - Psalmii: 32-36
 • Catisma a şasea - Psalmii: 37-45
 • Catisma a şaptea - Psalmii: 46-54
 • Catisma a opta - Psalmii: 55-63
 • Catisma a noua - Psalmii: 64-69
 • Catisma a zecea - Psalmii: 70-76
 • Catisma a unsprezecea - Psalmii: 77-84
 • Catisma a douăsprezecea - Psalmii: 85-90
 • Catisma a treisprezecea - Psalmii: 91-100
 • Catisma a paisprezecea - Psalmii: 101-104
 • Catisma a cincisprezecea - Psalmii: 105-108
 • Catisma a şaisprezecea - Psalmii: 109-117
 • Catisma a şaptesprezecea - Psalmul: 118
 • Catisma a optsprezecea - Psalmii: 119-133
 • Catisma a nouăsprezecea - Psalmii: 134-142
 • Catisma a douăzecea - Psalmii: 143-150
 • Cβntările lui Moise
 • Tipic sau ξnvăţătură pentru Polieleu
      Mărimurile sau stihirile
 • Pomelnic de citit ξn fiecare zi
      Cinstitul Paraclis al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu


 • MYRIOBIBLOS HOME  |  TOP OF PAGE