Ὅπως τὴν παρέδοσαν οἱ Ἕλληνες Πατέρες

Πολυτονική γραμματοσειρά  *  E-mail


Κείμενα τῶν Πατέρων ὅταν παρεμβάλλονται ἔχουν μικρότερα στοιχεῖα καὶ ἀρχίζουν μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ βιβλίου ἀριστερά, διαφορετικὰ ἀκολουθοῦν μετὰ τὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου καὶ συνδέονται μὲ τὰ διάφορα ἐδάφια μὲ ἀριθμοὺς κόκκινου χρώματος. 

Τὸ ἅγιο
Εὐαγγέλιο


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ἐπιστολὲς
Παύλου


ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

Ἐπιστολές


ΙΑΚΩΒΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ Α΄
ΠΕΤΡΟΥ Β΄
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄
ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄
ΙΟΥΔΑ

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

www.myriobiblos.gr/bible/nt-fathers.html

Ἐνημερώσεις (Updates)

Προτείνετε τὴ σελίδα μας στοὺς ἐπισκέπτες τῆς δικῆς σας

Ἡ Καινὴ Διαθήκη χωρὶς πατερικὰ κείμενα (πλήρης)