Ἂν ἔχετε δική σας σελίδα στὸ ἴντερνετ καὶ θέλετε οἱ ἐπισκέπτες σας νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν ἐργασία μας, μπορεῖτε νὰ τοὺς συστήσετε τὴ διεύθυνσή μας

www.myriobiblos.gr/bible/

καὶ ἀκόμη μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιήσετε ἕνα ἀπὸ τὰ μπάνερς τοῦ Οἴκου τῆς Ἑλληνικῆς Βίβλου, εἴτε ἀντιγράφοντάς τo στὸν δικό σας σέρβερ, εἴτε ἐνσωματώνοντας στὴ σελίδα σας τὸν ἀντίστοιχο κώδικα html:

 

   <a href="http://www.myriobiblos.gr/bible/" target="_top"><img src="http://www.myriobiblos.gr/bible/img/banner5.jpg" alt="Home of the Greek Bible" border="0"></a>  

 

<a href="http://www.myriobiblos.gr/bible/" target="_top"><img src="http://www.myriobiblos.gr/bible/img/banner8.jpg" alt="Home of the Greek Bible" border="0"></a>

 

   <a href="http://www.myriobiblos.gr/bible/" target="_top"><img src="http://www.myriobiblos.gr/bible/img/banner6.jpg" alt="Home of the Greek Bible" border="0"></a>  

 

   <a href="http://www.myriobiblos.gr/bible/" target="_top"><img src="http://www.myriobiblos.gr/bible/img/banner7.jpg" alt="Home of the Greek Bible" border="0"></a>  

 

   <a href="http://www.myriobiblos.gr/bible/" target="_top"><img src="http://www.myriobiblos.gr/bible/img/banner1.jpg" alt="Home of the Greek Bible" border="0"></a>  

 

   <a href="http://www.myriobiblos.gr/bible/" target="_top"><img src="http://www.myriobiblos.gr/bible/img/banner2.jpg" alt="Home of the Greek Bible" border="0"></a>  

 

   <a href="http://www.myriobiblos.gr/bible/" target="_top"><img src="http://www.myriobiblos.gr/bible/img/banner3.jpg" alt="Home of the Greek Bible" border="0"></a>  

 

   <a href="http://www.myriobiblos.gr/bible/" target="_top"><img src="http://www.myriobiblos.gr/bible/img/banner9.jpg" alt="Home of the Greek Bible" border="0"></a>  

 

   <a href="http://www.myriobiblos.gr/bible/" target="_top"><img src="http://www.myriobiblos.gr/bible/img/banner4.jpg" alt="Home of the Greek Bible" border="0"></a>  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ