image with the sign of Myriobiblos

Κεντρική Σελίδα | Βιβλιοθήκη | Αφιερώματα | Σεμινάρια | Παρουσιάσεις Βιβλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | DEUTSCH

русский | ROMÂNESC | БЪЛГАРСКИ


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA

Κλάδος Διαδικτύου

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


Προηγούμενη Σελίδα

Λίνος Μπενάκης

Εργογραφία Βασιλείου Ν. Τατάκη
(31.12.1896-2.2.1986)

Από τα Ανδριακά Χρονικά, 33, Ανδρος 2002, Μνήμη Βασιλείου Ν. Τατάκη.Montesquieu, Lettres Persanes
Μετάφραση των επιστολών 46, 51, 52 με εισαγωγικό Σημείωμα (με το ψευδώνυμο Φαίδρος Αντύπας): Σάλπιγξ Λεμεσού, Ιαν.-Μάρτ. 1926

Anatole France, Οι ιδέες του κ. Ιερωνύμου Κουανιάρ
Μετάφραση ενός μύθου από το κεφάλαιο «Η ιστορία»: Αλήθεια Λεμεσού, 16.6.1926

Panétius de Rhodes, le fondateur du Moyen Stoicisme. Sa vie et son œuvre, Paris, J. Vrin 1931, 228 σελ.
[Βκ. Στ. Ξεφλούδας: Ο Λόγος, Noέμ. 1931, 363 -4 # Λ. Πηνιάτογλου: Ελληνική Επιθεώρησις, τεύχ. 290, Δεκ. 1931, 30-1 # Μ. Τσαμαδός: ΑΦΘΕ , Γ’ 1931-32, 217-19 # Πολ. Λάσκαρι: Νέα Εστία, τεύχ. 137, 1.9.1932, 944-5 # J. Demunter: La revue des auteurs et des livres , Louvain 1932, 101 # L. Meylan: Revue des Études Latines 1932, 503-6 # Em. Brehier: Revue des Études Grecques XLVI (1933) 253-4 # Al. Koyré: Archiv f. Geschichte der Philosophie, XLI(1933) 624-5].

Πλάτωνος Κρίτων - Λογοτεχνική Μετάφραση και Εισαγωγή, Αθήναι, Εκδ. Οίκος Δημητράκου 1931, 40 σελ.

Γ. Θεοτοκά, Εμπρός στο κοινωνικό πρόβλημα
Κριτικό Σημείωμα: Μακεδονικές Ημέρες, τεύχ. 3, Μάης 1932, 122-125

Μέσα σ' ένα δάσος. Στοχασμοί
Μακεδονικές Ημέρες, τ. Α', τεύχ. 1, 1932, 18-21 = Σκέψη και Ελευθερία, 1975, 23-26

Πλάτωνος Ευθύφρων ή Περί οσίου πειραστικός
Λογοτεχνική Μετάφραση και Εισαγωγή, Ηράκλειον Κρήτης, Εκδ. Ν. Αλικιώτη 1933, 47 σελ. [Βκ. Α. Καραντώνης: Ιδέα, τ. 2ος, τεύχ. 9, Σεπτ. 1933, 183]

Θεόφιλος Καΐρης
Δελτίον Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Ζ', φ. 65, Νοε.1931, 107-115

Το πρόβλημα της αλήθειας
Ιδέα, τ.1ος, τεύχ. 10, Όκτ. 1933, 209-221 = Σκέψη και Ελευθερία, 1975,27-44

L. Brunschvicq, H φιλοσοφία της ελευθερίας
Μετάφραση και Εισαγωγή: Δελτίον Ομοσπ. Λειτουργών Μέσης Έκπ/σεως, Μάιος 1934,445-452

Ζήνων ο Κιτιεύς
Κυπριακά Γράμματα Α', 12, Αθήνα 1935, 369-71 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980, 118-127

Αριστοτέλους Πρώτη Φιλοσοφία
Μετάφραση και Εισαγωγή Κ.Δ. Γεωργούλη. Κριτικό Σημείωμα: Μακεδονικές Ημέρες, τ. Γ', τεύχ. 3, 1935, 138-140

Οι Περιπατητικοί
Κυπριακά Γράμματα Β', 1, Αθήνα 1935,766-68 = ό.π.,81-88

Οι Κυνικοί και η Διατριβή
Μακεδονικές Ημέρες, τ. Γ', τεύχ. 1-2,1935,9-12,64-65 = ό.π.,89-99

Πλουτάρχου Υποθήκαι
Από την Εισαγωγή Άγιδος και Κλεομένους: Μακεδονικές Ημέρες, τ. Γ', τευχ. 6-7, 1935, 258-9

Μια επιστολή του Κικέρωνος από την Θεσσαλονίκη της 3ης Οκτ. 58 π.Χ. (Ad familiares XIV)
Νέα Αλήθεια Θεσσαλονίκης, 4.9.1935

Χαμένα μονοπάτια
Νέα Αλήθεια Θεσσαλονίκης 30.10.1935 = Σκέψη και ελευθερία 1975, 45-48

Στη χώρα των στοχασμών, Φιλοσοφικός διάλογος
Θεσσαλονίκη, Εκδ. Μακεδονικών Ημερών, 1936, 96 σελ. [Βκ. Κ.Θ. Δημαράς: Ελεύθερο Βήμα 7.12.1936 - Pol. Lascaris: Revue des Études Grecques L (1937) 20-21] - 2η έκδοση, Πρόλογος Λίνου Γ. Μπενάκη, Αθήνα, Αστήρ 1985, 96 σελ.

Ελληνισμός και Χριστιανισμός
Μακεδoνικόν Ημερολόγιον 1936 237-240 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980,151-6

Η τραγωδία της γνώσεως
Μακεδονικές Ημέρες, τ. Δ', τεύχ. 1-3, 1936, 15-23, 73-78, 115-120 = Σκέψη και ελευθερία 1975 49-68’

Χ. Γιερού, Η μεταφυσική και ψυχική ολότης παρ' Αριστοτέλει.
Βιβλιοκρισία: Μακεδονικές Ημέρες, τ. Δ', τεύχ. 9-10, 1936, 346-348.

Συντήρηση - Δημιουργία
Μακεδονικές Ημέρες, τ. Δ', τεύχ. 11-12, 1936 και Ε', τεύχ. 1, 1937 = Σκέψη και ελευθερία 1975 69-96

Π. Σπανδωνίδης, Εισαγωγή στην Αρχαία Τραγωδία
Κριτικό Σημείωμα: Νέα Αλήθεια Θεσσαλονίκης 15.1.1936

Γ. Σαραντάρης, Συμβολή σε μία φιλοσοφία της ύπαρξης
Κριτικό Σημείωμα: Μακεδονικές Ημέρες, τ. Ε', τεύχ. 11-12, 1937 298-300

Ε.Π. Παπανούτσος, Περί επιστήμης
Βιβλιοκρισία: Μακεδονικές Ημέρες, τ. ΣΤ', τεύχ. 1, 1938, 37-39 [Βλ. Επιστολή Ε.Π. Παπανούτσου, 20.2.1938: Ευθύνη, τεύχ. 231,1991 144-5]

Διαίρεση - Μερισμός. Φιλοσοφικά μελετήματα
[Διδακτορική Διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή Π/μίου Θεσσαλονίκης], Νεάπολη Κρήτης 1940, 33 σελ.

Α.Ι. Αναστασιάδης, Ιστορία των Μαθηματικών παρά τοις Μεσοποταμίοις Βιβλιοκρισία: Δρήρος, Νεάπολις Κρήτης Γ', φ. 31, 1940,878

Ο Θεόφιλος Καΐρης και η ευρωπαϊκή σκέψη
Παιδεία, τεύχ. 1, 1946, 18-24 και 2, 1946, 83-89

Louis Meylan, Les humanités et la personne (Paris 1944).
Βιβλιοκρισία: Παιδεία, τεύχ. 3, 1946, 187-189

Π.Α. Μιχελής, Αισθητική θεώρηση της Βυζαντινής Τέχνης (1946). Βιβλιοκρισία: Παιδεία, τεύχ. 10, 1947, 548-551

Ο ναρκισσισμός στην τέχνη και στη σκέψη
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τεύχ. 2, 1947, 46-49 = Σκέψη και ελευθερία 1975. 111-122.

Ε.Π. Παπανούτσος, Αισθητική
Βιβλιοκρισία: Παιδεία, τεύχ. 19. 1948,187-192

Louis Meyland, Ανθρωπιστικές σπουδές και παγκόσμιο αίσθημα
Μετάφραση: Παιδεία, τεύχ. 27, 1948, 493-499

Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος, Εισαγωγή στον Πλάτωνα
Βιβλιοκρισία: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τεύχ. 10, 1948, 362-4

Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος, Πλάτωνος Φαίδρος.
Βιβλιοκρισία:Νέα Εστία, τεύχ. 503, 1948, 797-8

Παναίτιος ο Ρόδιος, ιδρυτής της Μέσης Στοάς
Δωδεκανησιακή Επιθεώρηση Β', 2 (1948) 90-96 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980,128-147

Ε.Π. Παπανούτσος, Ηθική
Κριτικό Σημείωμα: Νέα Εστία, τεύχ. 536,1949, 1438-9

La Philosophie Byzantine
Paris, PUF (E. Brehier, Histoire de la Philosophie, Fasc. Suppl. 2), 1949, VII + 324 σελ. - [Βκ. Ε.Π. Παπανούτσος: Παιδεία, τ. Γ', 1949, 382-3 # Κ.Θ. Δημαράς: Το Βήμα 19.8.1949 # Μ.-Ν.: Revue des sciences religieuses, No 84/1949, 418-9 # Δ. Μπαλάνος: ΠΑΑ 25 (1950) 10-12 # J. Moreau: Revue Philosophique 1951, 7-8 # J.P. Cavarnos: Speculum XXVI, 1951, 217-22 - # M.A. Repanellis: Irenikon, τ. 24, 1951, 126-7 # K. Axelos: Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses 1952, 161-5 # Στ. Κυριακίδης: Ελληνικά 14 (1955) 223-232] - Ανατύπωση 1959 - Ισπανική μετάφραση Demetrio Nanez, Buenos Aires, Sudamericana 1952, 302 σελ. [Βκ. S.R.: Libros de hoy, Buenos Aires, Jun 1952] - Ελληνική μετάφραση Εύας Καλπουρτζή. Εποπτεία και Βιβλιογραφική ενημέρωση Λίνου Γ. Μπενάκη: Η Βυζαντινή Φιλοσοφία, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1977, 382 σελ. [Βκ. Δ. Σιατόπουλος: Η Βραδυνή 21.2.1978 # Γ. Άποστολοπούλου: Καθημερινή 2.3.1978, σελ. 7 # C. Cavarnos: The Hellenic Chronicle 18.5.1978 # Γ. Ιωάννου: Καθημερινή 30.11.1978 # Κ. Νιάρχος: Διοτίμα 6 (1978), 186-8 # Π.Δ.: Εποπτεία 21/1978, 357 # Τ. Τζαμαλίκος: Καθημερινή 7.4.1983] # Συνέντευξη του Β.Ν. Τατάκη στον Δ. Βαρουτσή για την εκπομπή της ΕΡΤ Ελληνικά Γράμματα: Ευθύνη, Απρίλιος 1978, 225-7 = Ανησυχίες της εποχής μας 1988, 181-7]. Σερβική μετάφραση: Β. ΤATAKHC, BUZANTUJCKA ΦUΛΟCΟΦUJA, Beograd, JACEH – Σερβική Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας και πολιτισμού 2002, 37-272. Αγγλική μετάφραση: Βasil Tatakis, Byzantine Philosophy, Translated with Introduction and Notes by Nickolas Moutafakis, Indianapolis/ Cambridge, Hackett Publ. Co. 2003, 456 p.

Ρ. Λίβινξτον, Το ελληνικό πνεύμα και η σημασία του για μας
Μετάφραση καί Εισαγωγή, Αθήνα, Εκδ. Οίκος Γ. Παπαδημητρίου (100 Αθάνατα Έργα,1), 1950

Ελληνικός και βυζαντινός μυστικισμός
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4, 16-20, 62-69 = Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας 1967, 1981 (αριθμ. 9)

Ο Σωκρατικός ορθολογισμός
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 4 (1950) 265- 267 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980, 43-54

Henri Bergson, Οι δύο πηγές της Ηθικής και της Θρησκείας
Μετάφραση καί Εισαγωγή, Αθήνα, Εκδ. Οίκος Γ. Παπαδημητρίου (100 Αθάνατα Έργα), 1951

Th. Zelinski, La Sibylle.
Μετάφραση και Εισαγωγή, Αθήνα, Εκδ. Οίκος Γ. Παπαδημητρίου (100 Αθάνατα Έργα), 1951

Το Χρονικό του Αγίου Κυπριανού
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τεύχ. 7, 1951, 276-279 = Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας 1967, 1981 (αριθμ.11).

Θέματα Χριστιανικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας*,
Αθήναι, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος (Βιβλιοθήκη Α.Δ. 37), 1952, 208 σελ. [Περιέχει τα κείμενα: Υπάρχει χριστιανική φιλοσοφία; - Χριστιανική μεταφυσική - Το έργο των πρώτων χριστιανικών αιώνων - Το νόημα της Ορθοδοξίας - Ο Βυζαντινός μυστικισμός - Θεωρητικές απόψεις εικονοφίλων και εικονομάχων - Προορισμός και αυτεξούσιο - Πλατωνισμός καί Αριστοτελισμός στο Βυζάντιο - Βυζαντινή επιστήμη] - [Βκ. Κ.Θ. Δημαράς: Το Βήμα 7.11.1952]

Παραγωγή - Επαγωγή. Φιλοσοφικά Μελετήματα,
Αθήνα, Ίκαρος 1952, 39 σελ.

Εμίλ Μπρεγιέ (Emile Bréhier) 1877-1952». Νεκρολογία:
Νέα Εστία 592/1.3. 1952,334-336

Ο μηχανικός πολιτισμός. Έλεγχος
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τεύχ. 12, 1952,462-467 = Σκέψη και ελευθερία 1975,123-142

Σκούφος - Μηνιάτης - Βούλγαρης - Θεοτόκης,
Αθήναι, Αετός, Βασική Βιβλιοθήκη 8, 1953, 356 σελ. [Κ.Θ. Δημαράς: Το Βήμα 22.5.1953]

Η Βυζαντινή Φιλοσοφία (Μία ομιλία)
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τεύχ.1, 1953, 33-39 = Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας 1967 (αριθμ. 10)

Aristote critiqué par Théodoros Métochitès (1260-1332)
Melanges offerts à Octave et Melpo Merlier, Athènes,
(Institut Français d' Athènes) 1953, 7 σελ. - Ελληνική μετάφραση με σημειώσεις Ι. Α. Δημητρακόπουλου: Βυζαντιακά 18 (1998) 239-252

Ανέκδοτα Καϊρικά κείμενα
Κριτική Ανθολογία. Ο άνθρωπος και το έργο του: Αφιέρωμα στον Θ.Καΐρη, Νέα Εστία, τεύχ. 626, 1953, 1089-1101

Θεόφιλος Καΐρης. Για την εκατοντετηρίδα του θανάτου του
Εφημ. Ανδριώτης, αριθμ. 283, 8.6.1954

Πλάτωνος Λάχης - Μένων
Εισαγωγή, Μετάφρασις, Σχόλια, Αθήναι, Εκδ. Οίκ. Ι.Ν. Ζαχαροπούλου (Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς 1) 1954, 171 σελ.

Αριστοτέλους Περί ψυχής
Αρχαίον κείμενον, Εισαγωγή, Μετάφρασις, Σχόλια, Αθήναι, Εκδ. Οίκ. Ι.Ν. Ζαχαροπούλου, Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς 24, 1954, 221 σελ.

Πλάτωνος Θεαίτητος
Εισαγωγή, Κείμενο, Μετάφρασις, Σημειώσεις, Αθήναι, Εκδ.Οίκ. Ι.Ν. Ζαχαροπούλου, Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, 1954, 111 σελ.

Πλάτωνος Ευθύδημος
Παιδεία και Ζωή, τεύχ. 44 (1955) 309-15, 45 (1955) 344-49 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980,55-80

Η Βυζαντινή Φιλοσοφία
Τμήμα του άρθρου Βυζάντιο στην Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια 1963 = Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας 1967, 1981 (αριθμ.10)

Δ. Καταρτζή, Εγκώμιο του φιλόσοφου, μακαρισμός του ορθόδοξου, ψόγος του άθεου, ταλάνισμα του δεισιδαίμων.
Έκδοση και σχόλια Κ.Θ. Δημαρά. Βιβλιοκρισία: Παιδεία και Ζωή, τεύχ. 49, 1956,125-126

Πλάτωνος Ευθύδημος
Εισαγωγή, Κείμενο, Μετάφραση, Σημειώσεις, Αθήναι, Εκδ. Οικ. Ι.Ν. Ζαχαροπούλου, Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς, 1956

Πλάτωνος Πρωταγόρας
Εισαγωγή, Κείμενο, Μετάφραση, Σημειώσεις, Αθήναι, Εκδ.Οίκ. Ι.Ν. Ζαχαροπούλου, (Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς) 1957, 140 σελ.

Ιωάννης Συκουτρής. Η πνευματική του πορεία:
Νέα Εστία, τεύχ. 738, 1.4.1958,471-8

Η Φιλοσοφία ως ανθρωπογνωσία
Εναρκτήριο μάθημα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 17.11.1958): Χρονικά Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1959 (Ανάτυπο 15 σελ.) = Σκέψη και Ελευθερία 1975, 197-213

Ζήνων ο Κιτιεύς, ένας πρόδρομος του Ο.Η.Ε.
Ανδριακές Σελίδες, Άνοιξη 1958, 19-21

Η ανοδική πορεία στη χριστιανική σκέψη
Γνώσεις, τεύχ. 2, 1958, 75-80 και 4, 1958, 48-57 = Χριστιανικό Συμπόσιο, Αθήνα 1967, 80-89 και Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 1967, 1981 (αριθμ.1)

Ο διάλογος του χριστιανικού με το ελληνικό πνεύμα
Κείμενο Ανακοίνωσης στην Χριστ. Αρχαιολ. Εταιρεία, 27.5.1958): Χρονικά Πειραματικού Σχολείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης, ΜΗ', 1958, 179-189 = ό.π., 1967, 1981 (αριθμ. 3)

Η Φιλοσοφία στην εποχή μας
Σπουδαί, τ. Η', τεύχ. 9-10, 1958, 1-13 = Σκέψη και ελευθερία 1975, 166-182

Το αντικείμενο των αισθήσεων και το αντικείμενο της επιστήμης
Επετηρίδα Κέντρου Κοινωνικών Σπουδών Ανωτ. Βιομηχ. Σχολής Αθηνών, 1958 = Σκέψη και ελευθερία 1975, 183-196

Προμηνύματα του συγχρόνου φιλοσοφικού στοχασμού στη Βυζαντινή Φιλοσοφία
Από μία ραδιοφωνική εκπομπή: Χρονικά Πειραμ. Σχολείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τεύχ. 52, 1959, 183-199 = Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας 1967, 1981 (αριθμ. 4)

Η σκέψη και η λέξη κατά τους Έλληνες φιλοσόφους
Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Αθήνα 1960, 393-404 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980, 13-31

Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη
Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Εκδόσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών 111 - Κ.Μ.Σ. 18 Καππαδοκία 13, 1960, 285, σελ. - Επανέκδοση με Βιβλιογραφικό συμπλήρωμα Λ. Γ. Μπενάκη και Πρόλογο Π. Κιτρομηλίδη, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 1989, 286 σελ.

Η ορθή πορεία του ανθρώπου
Ανδριακές Σελίδες, Β', 2, 1960, 6-7

Φιλοσοφία και Επιστήμη
Δοκίμιο, Αθήνα, Eκδ. Οικ.Γ.Φέξη 1961, 123 σελ. [Βκ. Θ.Ν. Κ(αστανάς): Γρηγόριος ο Παλαμάς, τεύχ. 526-7, 1962, 135-6 # C.M. Proussis:The Greek Orthodox Theological Review VΙΙ 1962-63, 146-9]

L' elemento estetico nel pensiero dei Padri Cappadoci
Rivista di Estetica 6 (1961) 219-26 - Ελληνική μετάφραση Ι. Α. Δημητρακόπουλου: Χρονικά Αισθητικής 33 (1994) 181-89

Η φωνή των Πατέρων
Ευθύνη, τεύχ. 10, Οκτ. 1961, 74

Κοινωνία και προσωπικότητα
Χρονικά Πειραμ. Σχολείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τεύχ. 57, 1961 = Σκέψη και ελευθερία 1975, 214-229.

Το φαινόμενο Πασκάλ. 300 χρόνια από το θάνατο του
Νέα Εστία, τεύχ. 847, 1962, 1455-1458 = Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας 1967, 1981 (αριθμ. 7)

Πού κατευθύνεται ο πολιτισμός μας
Ευθύνη, Φεβρ. 1962, 11-12

Ο Χριστιανισμός παρελθόν ή μέλλον του κόσμου;:
Ευθύνη, Οκτ. 1962,60-61 Αναδημοσίευση: Η πορεία του ανθρώπου
Γ’ έκδ.1, 34-37 = Κ. Τσιρόπουλος (Εκδ.), Τα δοκίμια των Ελλήνων, Αθήνα, Ευθύνη 2002, 130-133.

Η σκέψη και η ελευθερία
Οργανισμός Εθνικού Θεάτρου, Δώδεκα Διαλέξεις, Β' Σειρά, Αθήνα 1962 = Σκέψη και Ελευθερία, 1975,9-22

Επίκαιρα στοιχεία της Σωκρατικής πείρας
Εποχές, τεύχ. 3, 1963, 19-23 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980, 32-42

Η νέα θεότης. Σχολιασμός άρθρου του Huxley
Εποχές, τεύχ. 8,1963, 21-24 = Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας 1967, 1981 (αριθμ. 5)

Το νόημα της ελευθερίας
Ευθύνη, τευχ. 825, 1963, 21

Οι αρχές και το πνεύμα της Στωϊκής Ηθικής
Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου του Π/μίου Θεσσαλονίκης, τεύχ. 67, 1963 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980, 100-117

Βυζάντιον. Φιλοσοφία
Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. XX, 1963, 1104-1115 = Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας 1967, 1981 (αριθμ. 10)

Γρηγόριος Παλαμάς. Μεθολογικά
Αθωνική Πολιτεία επί τη χιλιετηρίδι του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 1963, 349-357 [Βκ. Λ.Μπενάκης: Σύνορο, τεύχ. 33, 1965, 72-73] = Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας 1967,1981 (αριθμ. 6)

Ο Χριστιανισμός είναι συντηρητικός η επαναστατικός;
Ευθύνη, τεύχ. 33, 1964,4

Ο ιδεώδης ανθρώπινος τύπος σήμερα
Ευθύνη, τεύχ. 37, 1964, 36-37

Η αγρύπνια της συνείδησης ως μαρτυρία του πνεύματος στην εποχή μας: Ευθύνη, τεύχ. 42, 1964, 76

Πόσο ελεύθερος είναι ο ελεύθερος;
Χρονικά Πειραμ. Σχολείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης, 1964 = Σκέψη και ελευθερία 1975, 243-257

Εισαγωγικά κείμενα για την Φιλοσοφία
Αναδημοσίευση τριών μελετημάτων από τον καθηγητή της Πολυτεχν. Σχολής Δ. Φατούρο για τους φοιτητές της Σχολής, Θεσσαλονίκη 1964

Απόψεις για τον προσδιορισμό της Φιλοσοφίας
Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τ. Θ', 1965, 115-124 = Σκέψη και ελευθερία 1975, 258-270

Το νόημα του ανθρωπισμού σήμερα
Ευθύνη, τεύχ. 46, 1965, 30

Απάντηση σε ερωτήματα του Γ. Πηλιχού για τη συμμετοχή του πνευματικού ανθρώπου στους ιδεολογικούς αγώνες
Εφημ.Τα Νέα 19.10.1965

Λογική
Θεσσαλονίκη, Αριστ. Π/μιο Θεσσαλονίκης 1966, 245 σελ. [Βκ. I.A. Σων.: Σύνορο, τεύχ. 40, Χειμώνας 1966-67 # Βλ. και Νίκου Μακρή, Οι αρχές της Λογικής στο έργο του Β.Ν. Τατάκη, στον τόμο Για τον Β.Ν. Τατάκη, 1995, 21-27]

Το νόημα της φρόνησης σήμερα
Ευθύνη, τεύχ. 51, 1966, 72

Φώτιος, ο μεγάλος ανθρωπιστής
Κυρίλλω και Μεθοδίω τόμος εόρτιος, Θεσσαλονίκη 1966, 79-111 = Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας, 1967, 1981 (αριθμ. 8)

Ε. Moutsopoulos, Forme et subjectivité dans l'esthétique kantienne.
Κριτικό Σημείωμα: Χρονικά Αισθητικής, τ. 5, 1966, 193-196

Ο Πικιώνης στην Ακαδημία
Ζυγός, τεύχ. 11, 1966, 20-21

Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας
Αθήνα, Αστήρ 1967 - 2η έκδοση 1981, 214 σελ. Περιέχει τα κείμενα: 1. Η ανοδική πορεία στη χριστιανική σκέψη (1958) - 2. Η περί του ανθρώπου διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας μας (1963) - 3.Ο διάλογος του χριστιανικού με το ελληνικό πνεύμα - 4. Προμηνύματα του συγχρόνου φιλοσοφικού στοχασμού στη βυζαντινή φιλοσοφία (1959) -5. Απάντηση στο δοκίμιο του Huxley Η νέα θεότης (1963) - 6. Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μεθοδολογικά (1964) - 7. Το φαινόμενο Πασκάλ (1962) - 8. Φώτιος, ο μεγάλος ανθρωπιστής - Ελληνικός μυστικισμός – 9, Πλωτίνος, πρόδρομος του χριστιανικού μυστικισμού (1950) - 10. Η Βυζαντινή Φιλοσοφία Α' (1953) - Β' (1963) - 11. Το χρονικό του Αγίου Κυπριανού (1951) - [Βκ. G.L. Kustas: Journal of Hellenic Studies 90 (1970), 243].

Ο Ψελλός και η Ελληνική Φιλοσοφία
Χριστιανικό Συμπόσιο 5 (1967), 26-32 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980, 183-198

Φιλοσοφικές προϋποθέσεις της χριστιανικής ρητορικής της Ελληνικής Ανατολής
Χρονικά Αισθητικής 6-7 (1967-68) 83-91 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980, 199-212

Ο Φώτιος ως φιλόσοφος
Polychordia. Festschrift für Franz Dölger, τ.3, Amsterdam 1968, 185-190 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980, 173-182.

Η φαινομενολογία του πιστεύειν
Χριστιανικόν Συμπόσιον, τ. 2, 1968,58-63 = Σκέψη και ελευθερία 1975, 271-282

F.Dvornik, Early Christian and Byzantine Political Philosophy (1966). Βιβλιοκρισία: The Journal of Hellenic Studies 88, 1968,201-2

Νικηφόρος μοναχός Ησυχαστής
Κληρονομία 1 (1969) 325-336 = Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας 1980, 157-172

La philosophie grecque patristique et byzantine: Histoire de la Philosophie.
1. Orient-Antiquité-Moyen Âge, Paris, Encyclopédie de la Pléiade, τ. 26, 1969, 936-1005 - Ελληνική μετάφραση Κλείτου Ιωαννίδη: Δευκαλίων, τευχ. 14 146-202 = Η Ελληνική Πατερική και Βυζαντινή Φιλοσοφία, Αθήνα, Εκδ. Αρμός (Γέφυρες) 2000, 150 σελ. (Επίμετρο, σελ. 151-188: Νίκου Α. Ματσούκα, Το περιεχόμενο της Βυζαντινής Φιλοσοφίας. Κρίσεις καί απόψεις για το έργο του Β.Ν.Τ. Η Βυζαντινή Φιλοσοφία (1949, 1977). Πρώτη δημοσίευση: Επιστ. Επετ. Θεολογικής Σχολής Π/μίου Θεσ/νίκης 1992). Σερβική μετάφραση: ό.π. σελ. 273-324.

La logique stoicienne et la nouvelle logique contemporaine
Πρακτικά A' Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου Λευκωσίας (Απρίλιος 1969)

D.J. Konstantellos, Byzantine Philanthropy and Social Welfare
Βιβλιοκρισία: Balkan Studies, τ. 10, 1969, 479-484

Η οδός προς τα έσω
Χριστιανικόν Συμπόσιον, τ. 3, 1969, 58-59

Ο Σωκράτης. Η ζωή του, η διδασκαλία του
Αθήνα, Αστήρ 1970 - 2η έκδοση 1975, 146 σελ. - 4η έκδοση 1993 [Βκ. Άγγ. Τερζάκης: Το Βήμα 6.1.1971 # Αύγ. Μπαγιόνας: Φιλοσοφία 1, 1971, 450-53 - # Ελ. Λεοντιάδου-Κύρρη: Κυπριακός Λόγος, αριθμ. 14/1971, 125-132 # Ρ. Karavites: American Classical Review 1 (1971),215-6]

Η μυστική δύναμη της ψυχής και το έργο της
Χριστιανικό Συμπόσιο, τ. 4, 1970, 39-47 = Σκέψη και Ελευθερία, 1975, 283-298 - Ιταλική μετάφραση υπό L. Gianporcaro, Istituto di Studi Teologici Ortodosi, S. Gregorio Palamas, Milano 1975

Μιχαήλ Ψελλός
Χριστιανικόν Συμπόσιον, τ. 5, 1971, 26-32

Απόψεις για την κατάφαση
Φιλοσοφία 2 (1972) 100-106 = Σκέψη και Ελευθερία 1975, 304-311

Χριστιανισμός και ελευθερία
Χριστιανικόν Συμπόσιον, τ. 6, 1972,68

Φιλοσοφικά Μελετήματα
Αθήνα, Ερμής 1972, 83 σελ.

Ένα μεγάλο πρόβλημα
Ευθύνη, τεύχ. 4, 1972, 145-48

Γεράσιμος Βλάχος ο Κρής (1605/7-1685). Φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Βιβλιοθήκη του Ε.Ι.Β.Μ.Σ.Βενετίας 5, 1973, κ' + 163 σελ. [Βκ. K.M. Προυσής: Πνευματική Κύπρος ΙΔ' (1973), 31-33 # C.M. Proussis: The Greek Orthodox Theological Review XIX (1974), 208-10 # Β. Μπόμπου-Σταμάτη: Ελληνικά 28 (1975), 460-7].

Η πορεία του ανθρώπου
Δοκίμια, Αθήνα, Εκδόσεις των Φίλων 1973 - Β' έκδ., Οι Εκδόσεις των Φίλων (Προβληματισμοί) 1984, 69 σελ. (11X17). Γ’ έκδ.,Οι Εκδόσεις των Φίλων 1999.

Το φυσικό ωραίο
Ευθύνη, τεύχ. 18, 1973, 289-92 =Σκέψη και ελευθερία, 1975,318-22

Απάντηση σε ερωτήματα περί Θεού, Χριστού, ψυχής και εκκλησίας
Ευθύνη, τεύχ. 28, 1974, 156-158

Σκέψη και Ελευθερία, και άλλα μελετήματα
Αθήναι, Αστήρ 1975, 327 σελ. Περιέχει τα κείμενα: Σκέψη καί Ελευθερία (1962) - Μέσα σ' ένα δάσος - Το πρόβλημα της αλήθειας (1933) - Χαμένα μονοπάτια (1935) - Η τραγωδία της γνώσεως (1936) - Συντήρηση-Δημιουργία (1937) - Το νόημα της φυσιολατρίας (1937) - Ο ναρκισσισμός στην τέχνη και στη σκέψη (1947) - Ο μηχανικός πολιτισμός. Έλεγχος (1952) - Ο άνθρωπος και η μηχανή (1957) - Η Φιλοσοφία στην εποχή μας (1957-58) - Το αντικείμενο των αισθήσεων και το αντικείμενο της επιστήμης (1958) - Η φιλοσοφία ως ανθρωπογνωσία (1958) - Κοινωνία και προσωπικότητα - Οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές απόψεις της αναπτύξεως (1963) - Πόσο ελεύθερος είναι ο ελεύθερος (1964) - Απόψεις για τον προσδιορισμό της φιλοσοφίας (1965) - Ή φαινομενολογία του πιστεύειν (1968) - Ή μυστική δύναμη της ψυχής και το έργο της (1969) -Ενα μεγάλο πρόβλημα (1972) - Απόψεις για την κατάφαση (1972) - Προβλήματα της Ανωτάτης Παιδείας (1973) - Το φυσικό ωραίο (1973).

Η τέχνη
Ευθύνη, τεύχ. 45-46, 1975, 437-443, 493-499 = Ανησυχίες της εποχής μας, 1988, 97-125

Απόψεις για την ηθική φύση του ανθρώπου
Φιλοσοφία 5-6 (1975-76) 31-58

Η τραγωδία
Ευθύνη, τεύχ. 62, 1977, 49-53 = Ανησυχίες της εποχής μας 1988, 135-44

Ο ψυχικός βίος του ανθρώπου
Ευθύνη, τεύχ. 68, 1977, 409-15 και 69, 1977,469-75

Η Λογική του Αριστοτέλη και η πορεία της κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους: Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου Αριστοτέλης (Θεσσαλονίκη 1978), Αθήνα, Υπουργείο Πολιτισμού, τ. 1.,1981,247-52

Το πρόβλημα της Φιλοσοφίας
Ελεύθερη γενιά, τεύχ. 25, 1978, 3-5 (Αναδημοσίευση από τα Φιλοσοφικά Μελετήματα, 1972)

Ο διανοούμενος
Ευθύνη, τεύχ. 73, 1978, 1-3 = Ανησυχίες της εποχής μας, 1988,21-25

Ο σεβασμός στον άνθρωπο
Επιστ. Επετ. της Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης Ζ' (1978) 321-28

Πνευματικές ανησυχίες της εποχής μας
Ευθύνη, τεύχ. 81,1978, 485-89 = Ανησυχίες της εποχής μας, 1988, 11-20

Χριστιανισμός καί Μαρξισμός
Ευθύνη, τεύχ. 88, 1979, 153-4 - ό.π., 86-90

Το νόημα της ελευθερίας σήμερα
Ευθύνη, τεύχ.100,1980,261 = ό.π., 31-32

Ο Ησυχασμός και η Ησυχαστική έριδα
(Αναδημοσίευση από την Βυζαντινή Φιλοσοφία,1977,243-361 με μικρές περικοπές και συμπληρώσεις Λ.Γ. Μπενάκη): Ιστορία του Ελληνικού 'Έθνους, τ, Θ', 1980,361-67.

Μελέτες Ιστορίας της Φιλοσοφίας. Αρχαία Ελλάδα και Βυζάντιο,
Αθήνα, Οι Εκδόσεις των Φίλων 1980, 215 σελ. Περιέχει τα κείμενα: Η Σκέψη και η Λέξη κατά τους Έλληνες φιλοσόφους (1960) - Επίκαιρα στοιχεία της Σωκρατικής πείρας (1963) - Ο Σωκρατικός ορθολογισμός - Πλάτωνος Ευθύδημος (1955) - Οι Περιπατητικοί (1935) - Οι Κυνικοί και η Διατριβή (1935) - Οι αρχές και το πνεύμα της Στωικής ηθικής (1963) - Ζήνων ο Κιτιεύς (1935) -Παναίτιος ο Ρόδιος, Ιδρυτής της Μέσης Στοάς (1948) - Ελληνισμός και Χριστιανισμός (1936) - Νικηφόρος Μοναχός Ησυχαστής (1969) - Ο Φώτιος ως φιλόσοφος (1968) - Ο Ψελλός και η Ελληνική φιλοσοφία (1967) - Φιλοσοφικές προϋποθέσεις της χριστιανικής ρητορικής της Ελληνικής Ανατολής (1967-68).

Επιστήμη και τεχνολογία
Ευθύνη, τεύχ. 109, 1981, 1-4 = Ανησυχίες της εποχής μας, 1988, 91-96

Αποχαιρετισμός από τη Φιλοσοφία;
Ευθύνη, τεύχ. 137, 1983, 257-61

Τι είναι το ον
Ευθύνη, τεύχ. 143, 1983, 553-4 = Ανησυχίες της εποχής μας, 1988,80-82

Η φιλοσοφία - Και πάλι η φιλοσοφία
Ευθύνη, τεύχ. 146, 1984, 49-51 = ό.π., 66-70

Ένα πρόβλημα των θετικιστών
Ευθύνη, τεύχ. 152,1984, 377-78 = ό.π., 83-85

Είμαι ή δεν είμαι;
Ευθύνη, τεύχ. 155,1984,521-22 = ό.π., 145-146

Θεόφιλος Καΐρης. Εισαγωγικά
Διαβάζω, τεύχ. 106, Θεόφιλος Καΐρης. Αφιέρωμα, 21.11.1984, 20-21

Ιδέες του Πλάτωνος για την τέχνη. Ένα μεγάλο ερώτημα και πρόβλημα
Ευθύνη τεύχ. 159, 1985,97-101 = Ανησυχίες της εποχής μας,1988, 126-134

On the Methodology of Gregory Palamas
από το Μελετήματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας, 1967, 81-92. Μτφρ. John J.Yiannias):The American Benedictine Review 36 (1985) 215-227

Ανησυχίες της εποχής μας
Αθήνα, Ευθύνη/Αστρολάβος 37,1988,190 σελ. (Πρόλογος Κ.Ε. Τσιρόπουλου) - Περιέχει τα κείμενα, που δημοσιεύθηκαν στο Περιοδ. Ευθύνη στα έτη 1974-1985: Α' Πνευματικές ανησυχίες της εποχής μας - Ο διανοούμενος -Δημοκρατία και πνευματική καλλιέργεια - Το νόημα της ελευθερίας σήμερα - Ο Ελληνισμός σήμερα - Οι πολιτιστικές κι εκπαιδευτικές απόψεις της αναπτύξεως - Οι νέοι στην κοινωνία - Β' Η φιλοσοφία - Τι είναι το ον - Ένα πρόβλημα των θετικιστών - Για τον Χριστιανισμό και τον Μαρξισμό - Επιστήμη και Τεχνολογία - Γ' Τέχνη (1975) - Ιδέες του Πλάτωνος για την τέχνη (1985) - Η τραγωδία - Δ' Είμαι ή δεν είμαι; - Απόψεις για τον ψυχικό βίο του ανθρώπου - Το ερώτημα περί Θεού - Συνέντευξη με τον Δ. Βαρουτσή (για την Βυζαντινή Φιλοσοφία).

Β’ Παιδεία, Φιλολογία, Πνευματική ζωή. Γράμματα

Δύο λόγια για την μητέρα του Αντρέα Chenier
Κυπριακά Γράμματα, Γ', τεύχ. 6,1925

Μολυσμένο νερό
Φως Ηρακλείου,αριθμ. 53,1.3.1926 (με το ψευδώνυμο Φαίδρος Αντύπας)

Πανηγυρικός για την Έξοδο του Μεσολογγίου
Αλήθεια Λεμεσού, Απρ.-Μάης 1926

Μια επίσκεψη στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας
Σάλπιγξ Λεμεσού, 15.10.1926 (Φαίδρος Αντύπας)

Τώρα, μητέρα μου καλή (Στίχοι)
Ανδριακόν Ημερολόγιον 1927, 94 (Φαίδρος Άντύπας)

Ανδριακαί ηθογραφίαι: Δύο ανέκδοτα παραμύθια
Ανδριακόν Ημερολόγιον 1927, 119-120 (Φαίδρος Αντύπας)

Θρήνος της Παναγίας
Κυπριακά Χρονικά, Ε',1927

Η παράσταση της Εκάβης στο Στάδιο των Αθηνών
Ελεύθερος Λόγος Μυτιλήνης 27.9.1927

Γύρω από μία Βυζαντινή ελεγεία
Ελληνικά Γράμματα, Β', 1.6.1928, 450,452

Έρως και μέλισσα
Μετάφραση του ιθ' Ειδυλλίου του Θεοκρίτου (Κηριοκλέπτης) από τους Bucolici Graeci: Ανδριακόν Ημερολόγιον 1929,39

Μία Διαθήκη του 1764
Ανδριακόν Ημερολόγιον 1929, 75-76

Νεκρανάσταση (Στίχοι)
Ανδριακόν Ημερολόγιον 1929, 80

Παραμυθόλογα της Άνδρου (παρμένα από το στόμα του λαού)
Ανδριακόν Ημερολόγιον 1929, 91-94

Vox rerum (Στίχοι)
Ανδριακόν Ημερολόγιον 1929, 117 Στο τέλος 30.7.1926

Ναναρίσματα Ανδριώτικα
από τη Συλλογή Β. Τατάκη: Ανδριακόν Ημερολόγιον 1929, 160

Στ. Ξεφλούδας, Τα τετράδια του Παύλου Φωτεινού
Κριτικό Σημείωμα: Ταχυδρόμος Θεσσαλονίκης, 28.12.1930

Αγγέλα Καστανάκη-Βαλλιάδη, Το πέρασμά μας
Κριτικό Σημείωμα: Μακεδονικές Ημέρες, τ. Α', τεύχ. 9, 1932, 324-5

Πέτρος Σπανδωνίδης, Βυθός και επιφάνεια
Κριτικό Σημείωμα: Ελευθέρα Σκέψις Ηρακλείου Κρήτης, 6.2.1933

Σταυρούλα Μαρκέτου, Αγωγή και Δυσαγωγία
Κριτικό Σημείωμα: Φως Ηρακλείου, φ. 10, 1933

Λίζα Κόττου, Η Νεοελληνική Λογοτεχνία στα Γυμνάσιά μας
(Α' Για την Α'και Β’ τάξη). Κριτικό Σημείωμα: Δελτίο ΟΛΜΕ, φ.85, Νοέμβριος 1933, 153-4

Ι.Θ. Κακριδής, Ο ποιητής και η μυθική παράδοση.
Κριτικό Σημείωμα: Δελτίο ΟΛΜΕ, φ. 87, Ιαν. 1934, 268-9

Το Γυμνάσιο και ο εναντίον του πόλεμος
Εργασία, 27.1.1935, 100-101

Λ. Αλεξίου, Το κάστρο
Κριτικό Σημείωμα: Μακεδονικές Ημέρες, Γ', τεύχ. 3, 1935, 144

Ι .Π. Μελάς, Credo.
Κριτικό Σημείωμα: Μακεδονικές Ημέρες, Γ’, τεύχ. 5, 1935,237-9

Κ.Θ. Δημαράς, Επτά κεφάλαια για την ποίηση
Κριτικό Σημείωμα: Μακεδονικές Ημέρες, Γ',τεύχ. 7, 1935, 279-83

Μάταιοι στοχασμοί από πολύ γνωστές φωνές
Μακεδονικές Ημέρες, Γ', τεύχ. 8-9, 1935, 305-8

Χαμένα μονοπάτια
Νέα Αλήθεια Θεσσαλονίκης 30.10.1935

Η ζωή έγ γλυτζιά, Κυπριώτικο παραμύθι
Κυπριακά Γράμματα, Β', τεύχ. 3, 1936,159-60

Ανώτερο Παρθεναγωγείο Λεμεσού, Παιδικές ψυχές
Βιβλιοκρισία: Μακεδονικές Ημέρες, Δ', τεύχ. 9-10, 1936, 348-9

Ένας άνθρωπος - μια εποχή
Πανηγυρικό τεύχος για τον Κωστή Παλαμά της Νέας Αλήθειας Θεσσαλονίκης, 1.4.1936 = Πανηγυρικό τεύχος του περιοδ. Τα Νέα Γράμματα, Αθήνα 1936,591-3

Ο Κωστής Παλαμάς και οι σύγχρονοί του
Πάφος,Β', τεύχ. 5, 1937

Ιωάννης Συκουτρής
Μακεδονικές Ημέρες, Ε', τεύχ. 9-10, 1937,259

Το νόημα της φυσιολατρείας
Περιοδ. Ύπαιθρο, τ. Γ', τεύχ. 26, Αθήνα 1937,42-49 = Σκέψη και ελευθερία, 1975, 111-22

Νοσταλγία (στίχοι) και Κυκλάδες (πρόζα)
Πανηγυρικό τεύχος του Συλλόγου Ανδρίων Νέας Υόρκης, 28.2.1937

Γ. Βαφόπουλος, Προσφορά (Ποιητική Συλλογή)
Βιβλιοκρισία: Δρήρος, Νεάπολις Κρήτης, Α', φ. 17-18, 1938, 548-50

Γ. Σεγρεδάκης, Πρωτοβρόχια (Ποιήματα)
Κριτικό Σημείωμα: Δρήρος, Β', φ. 23,1939,708

Ν. Νικολαΐδης
Κυπριακά Γράμματα, Ε', τεύχ. 61,1940, 85-86

Κατάθεση: Η δίκη των τόνων
- Η πειθαρχική δίωξις του καθηγ. Ι.Θ. Κακριδή, Αθήνα, Εστία 1942, 193-8

Όλγα Κομνηνού-Κακριδή, Σχέδιο και τεχνική της Ιλιάδας
Βιβλιοκρισία: Νέα Εστία, τεύχ. 475, 1947, 510-11

Louis Meyland, Ο Πεσταλότσης και οι μητέρες
Μετάφραση: Παιδεία, τεύχ. 14 καί 15, 1948, 677-92, 725-39

Louis Meyland, Η αισθητική αγωγή στα σχολεία Μέσης στην Ελβετία
Μετάφραση: Παιδεία, τεύχ. 18, 1948, 125-30

Η Φιλοσοφία στο Γυμνάσιο
Παιδεία, τευχ. 26, 1948, 457-60

Κύπρος, το ολόφωτο νησί με τους αδιάκοπους αγώνες
Τα Νέα, 10.5.1948

Μία Διαθήκη του 1812
Μικρασιατικά Χρονικά, Δ', 1949, 82-83

Η Ιστορία στο Γυμνάσιο
Παιδεία, τεύχ. 33-34, 1949, 267-71

Τα σχολεία θηλέων της Λωζάνης
Παιδεία, τεύχ. 39, 1949, 519-20

Τα φιλοσοφικά κείμενα στο Γυμνάσιο
Παιδεία, τεύχ. 42, 1950, 121-8

Η Αλύτρωτη Κύπρος
Έθνος Λευκωσίας, 26.5.1950

Φωτεινή Τζωρτζάκη, Ανδρέας Καρκαβίτσας.
Βιβλιοκρισία: Παιδεία, τεύχ. 54, 1951, 141-2

Η αναγέννηση της Ελληνικής Παιδείας και η Ακαδημία των Κυδωνιών
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τεύχ. 4, 1951, 136-40

Αλέξανδρος Δελμούζος, Το κρυφό σχολειό 1908-1911.
Βιβλιοκρισία: Νέα Εστία, τεύχ. 571, 1951, 559-61

Στοχασμοί γύρω στη Φλογέρα του Βασιλιά (του Κωστή Παλαμά) Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τεύχ. 9, 1952, 352-7

Ο Δάσκαλος
Παιδεία και Ζωή, 1953 (Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Δελμούζο), 18-19

Louis Meylan, Προετοιμασία για τη δεύτερη εκατονταετηρίδα του Αιμιλίου
Μετάφραση: Παιδεία και Ζωή, τεύχ. 27, 1954, 72-78 και 28, 1954, 107-13

Γράμματα Μικρασιατών στον Θεόφιλο Καΐρη
Μικρασιατικά Χρονικά, Στ', 1954, 101-35

Ο Καΐρης και οι Έλληνες της Αγγλίας
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τευχ. 7, 1954, 223-46

Dawkins, Ελληνικά Λαϊκά Παραμύθια
Κριτικό Σημείωμα: Μικρασιατικά Χρονικά, Στ', 1954, 438-9

Ο θρήνος της Παναγίας, Λαϊκό στιχούργημα
Ανδριώτικο Ημερολόγιο Ο. Γιαννούλη, 1956, 35-38

Η μνήμη του έργου του
Νέα Εστία, τεύχ. 750 (Τιμητικό τεύχος Αλ. Δελμούζου), 1958, 1414-5

Ό,τι αγαπάμε δεν πεθαίνει
Μικρασιατική Ηχώ, φ.11, 1959

Το πρόσωπο της Σμύρνης
Μικρασιατική Ηχώ, φ. 25, 1960

Χαμένες οι πατρίδες;
Μικρασιατική Ηχώ, φ. 33, 1961

Μπροστά στο 21
Ευθύνη, τεύχ. Μαρτίου 1961,18

Β. Μιχαηλίδης
Κυπριακά Γράμματα, Ε', 1962, 79-80

Η αγωγή των τάσεων:
Χρονικά Πειραμ. Σχολείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τεύχ. 65, 1963, 3-16

Εθνική μνήμη
Μικρασιατική Ηχώ, Δεκ. 1963

Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία
Μικρασιατική Ηχώ, Δεκ. 1963

Ευθύνη των μεγάλων ευθύνη των μικρών στην εποχή μας
Ευθύνη, τεύχ. 42, 1964, 76

Ιωάννης Βογιατζίδης
Ομιλία κατά το πνευματικό μνημόσυνο του στην Άνδρο, 19.8.1962
Χρονικά Πειραμ. Σχολείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης, 1964

Τα νέα μορφωτικά στοιχεία στο Πρόγραμμα του Λυκείου
Χρονικά Πειραμ. Σχολείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τεύχ. 71,1964, 125-35

Ειρήνη Παϊδούση. Η παιδαγωγική της δράση:
Εποχές, τευχ. 37,1966,459-62

Μνήμη
Μικρασιατική Ηχώ, Δεκ. 1966

Παιδαγωγικά
Κατά τις παραδόσεις του καθηγητού Β.Ν. Τατάκη, Θεσσαλονίκη, Ελλην. Ίδρυμα Εξυπηρετήσεως Πανεπιστημίων 1967

Απάντηση σε ερωτήματα για την παράδοση
Το Βήμα της Β. Ελλάδος, 8.1.1967

Το πνεύμα όπου θέλει πνει
Μικρασιατική Ηχώ, Δεκ. 1967

Ένα παρήγορο φαινόμενο
Μικρασιατική Ηχώ, Δεκ. 1968

Διάλογος αγάπης
Στάχυς, τεύχ. 14-15, 1968, 102-104

Πολύμνια Λάσκαρι. Σκέψεις για τη δράση και το έργο της
Εστία Νέα Σμύρνης, 1969, 34-38

Οι θεματοφύλακες της μνήμης
Μικρασιατική Ηχώ, Δεκ. 1969

Προβλήματα της Ανωτάτης Παιδείας
Ευθύνη, τεύχ.17,1973, 257-60 = Σκέψη και ελευθερία 1975, 312-17

Οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές απόψεις της αναπτύξεως
Ευθύνη,τεύχ. 25,1974,1 -8 = Ανησυχίες της εποχής μας 1988,43-59

Η ψήφος της 8ης Δεκεμβρίου 1974
Το Βήμα, 6.12.1974

Πνευματική καλλιέργεια και Δημοκρατία
Ευθύνη, τευχ. 41, 1975,198-9. Αναδημοσίευση: Ανησυχίες της εποχής μας, Αθήνα 1988, 26-30 = Κ.Τσιρόπουλος (Εκδ.) Τα δοκίμια των Ελλήνων, Αθήνα, Ευθύνη 2002, 127-130.

Παιδαγωγική
Αθήνα, Εκδ. Οικ. Α.-Ε. Παπαδημητρίου 1978, 153 σελ.

Η Σμύρνη στα τέλη του 18ου αιώνα
Μικρασιατική Ηχώ Απρίλ.-Μάιος 1978,2

Το χωριό μου, το Συνετί
Το Συνετί, Εφημερίδα του Συλλόγου «Συνετί» Άνδρου 1984, 4

Οι νέοι στην κοινωνία
Ευθύνη, τεύχ. 76, 1978, 161-63 = Ανησυχίες της εποχής μας 1988, 60-65

Ο Ελληνισμός σήμερα
Ευθύνη, τεύχ. 84, 1978, 645-47 = ό.π.,37-42

Η γνωριμία με τον Ψυχάρη
Ευθύνη, τεύχ. 231, 1991, 113-15.-


__________________________

* «Όλη τούτη η εργασία βγήκε από τις Σημειώσεις μου για τα μαθήματα που έκαμα στο "Αθήναιον" στο 1950-51». - Καταγράφονται εδώ οι τίτλοι των 11 Θεματικών Κύκλων, που εδίδαξε ο Τατάκης σε 13 Περιόδους από τον Φεβρουάριο 1947 έως τον Μάιο 1956 (Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 8 Περίοδοι - Βυζαντινή 2 - Αγγλική Φιλοσοφία 17ου-18ου αι. 2 - Εισαγωγή στη Λογική 1): Η Ελληνική Φιλοσοφία από τις αρχές της έως τον Σωκράτη (1947) - Οι Σοφιστές, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, Μετασωκρατικοί (1947-49) - Αριστοτέλης (1949-50) - Νεοπλατωνισμός - Χριστιανική και Βυζαντινή Φιλοσοφία (1950-51) - Φιλοσοφία και Επιστήμη. 19ος αι. – Η Αγγλική Φιλοσοφία. 17ος-18ος αιώνας (1951-52) -Πλάτωνος Ευθύδημος (1955-56) - Εισαγωγή στη Λογική (1956).-


Προηγούμενη Σελίδα