image with the sign of Myriobiblos

Κεντρική Σελίδα | Βιβλιοθήκη | Αφιερώματα | Σεμινάρια | Παρουσιάσεις Βιβλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | DEUTSCH

русский | ROMÂNESC | БЪЛГАРСКИ


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 


Βλέπε σχετικά:

του ιδίου:

"Πατριαρχικά δίκαια στην Ελλάδα σε σχέση με τα δίκαια της Εκκλησίας της Ελλάδος"


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA

Κλάδος Διαδικτύου

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


Προηγούμενη Σελίδα

Παναγιώτης Σκαλτσής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Περί του Μυστηρίου Της Θείας Ευχαριστίας
Του ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης


Από το «Η Θεία Ευχαριστία», εκδ. Ιερά Μητρόπολις Δράμας, Δράμα 2003.


Αβαγιανού Χρυσοστόμου (Αρχιμ., νυν Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως), «Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Doctor eucharistiae (Διδάσκαλος της θ. Ευχαριστίας), Αθήνα 1997.

Αγαθοκλέους Ανδρέα (Πρωτοπρ.), «Γεύσασθε και ίδετε...». Κείμενα ευλαβικής και ταπεινής προσέγγισης του Λόγου και των Μυστηρίων της βασιλείας του Θεού, Λάρνακα 1993.

Αθηναγόρα (Μητροπολίτου), «Η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Λειτουργία», Αθήναι 1937.

Αντωνιάδου Ευαγγέλου (Αρχιμ.), «Ο χαρακτήρ του τελευταίου δείπνου του Κυρίου και ο άρτος της θείας Ευχαριστίας», εν Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 14(1958-60) 309-384 (= Αθήναι 1961).

Αρσένιεφ Ν., «Συνερχομένων υμών εν Εκκλησία», εν Λαός του Θεού - δοκίμια ευχαριστιακής θεολογίας (μτφρ. Μητρ. Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημου), εκδ. «Σπορά», σσ. 53-100.

Βασιλειάδη Π. «Ευχαριστιακή και θεραπευτική πνευματικότητα», εν Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Νέα Σειρά, Τμήμα Θεολογίας 3 (1993-94) 125-147.

Βασιλειάδη Π., «Αποκάλυψη και Λειτουργία», εν Η Ορθοδοξία στο σταυροδρόμι [Εκκλησία-Κοινωνία-Οικουμένη, 4], εκδ. «Παρατηρητής», Θεσσαλονίκη 1994. Βλ. και «Lex Orandi, Μελέτες λειτουργικής θεολογίας» [Εκκλησία-Κοινωνία-Οικουμένη, 9] Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 87-105.

Baciocchi J. de, «L’Eucharistie», Paris 1961.

Βασιλείου (Αρχιμ.), «Εισοδικόν, στοιχεία λειτουργικής βιώσεως του μυστηρίου της ενότητας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία»,Άγιον Ορος 21978.

Βεργωτή Γ., «Η θεία Ευχαριστία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και οι κοινωνικές της προεκτάσεις», Ανάτυπο από τον τόμο: Πρακτικά ΙΣΤ Θεολογικοϋ Συνεδρίου Ι. Μ. Θεσσαλονίκης με θέμα: Ο Ιερός Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκη 1996.

Βεργωτή Γ., «Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας», Ανάτυπον από το περιοδικόν Γρηγόριος ο Παλαμάς 762 (Θεσσαλονίκη 1996).

Βεργωτή Γ., «Η τελετουργική δομή της ακολουθίας της θείας Ευχαριστίας», Ανάτυπον από τον τόμο Πρακτικά ΙΔ' Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα: Η Μήτηρ ημών Ορθόδοξος Εκκλησία (10-13 Νοεμβρίου 1993), Θεσσαλονίκη 1994.

Βεργωτή Γ., «Το λειτουργικόν έτος μέσα από τη θεία Ευχαριστία», εν Γρηγόριος ο Παλαμάς 71(1988) 1040-1061.

Borgia Ν., «Origine della liturgia bizantina», Grottaferrata 1933.

Botte B., «L' Anaphore chaldéenne des Apôtres», Orientalia Christiana Periodica 15 (1949) 259-276.

Botte B., «Les Anaphores Syriennes Orientales», εν Eucharisties d' Orient et d' Occident, 2 vol., [Lex Orandi 46 et 47], Paris 1970,7-24.

Bouyer L., «Eucharistie. Théologie et Spiritualité de la prière eucharistique, Desclée», Tournai, 21990.

Brakmann H., «Zu den Fragmenten einer griechischen Basileios-Liturgie aus dem Koptischen Makarios-Kloster», Oriens Christianus 66 (1982) 118-143.

Braun J., «Die liturgische Gewandung in Occident und Orient», Fribourg-en-Brisgau 1907.

Brightman F.E., «Liturgies Eastern and Western», Oxford 1896.

Bornert R., «Les commentaires byzantins de la Divine Liturgie du VΙΙ au XVe siècle» (AOC 9), Paris 1966.

Cabié R., «L'eucharistie»,Paris 1983.

Cabrol F., «La messe en Occident», Paris 1932.

Cabrol F., «Anaphore», εν Dictionnaire d' Archéologie Chrétienne et de Liturgie 1, col. 1898-1919.

Calivas Alkiviadis C., «Essays in theology and liturgy», vol. three, Aspects of Orthodox wοrship, Brookline, Massachusetts 2003.

Capelle B., «L' Anaphore de Sérapion. Essai d' exégèse», εν Le Muséon 59 (1946) 425-443.

Capelle B., «Les Liturgies «basiliennes» et saint Basile», εν J. Doresse et Dom E. Lanne, Un témoin archaique de la Liturgie copte de saint Basile, Bibliothèque du Muséon, 47, Louvain, 1960, σσ. 45-74.

Chivat H. « L' assemble chrétienne a l’âge apostolique », Paris 1949.

Chupungo A.J., «Handbook for Liturgical Studies» vol. III, The Eucharist, Minnesota 1999.

Clément Ο., «Βασικόν διάγραμμα της βυζαντινής Λειτουργίας», εν Η Λειτουργία μας, εκδ. «Ζωή», Αθήναι 1963, σσ. 89-116.

Colombotti L.T., «L' Eucaristia al centro di ogni Istituzione» [Analecta Liturgica 6, Studia Anselmiana 86], Roma 1983.

Crockett W. R., «Eucharist: Symbol of transformation», New York 1989.

Cuming G., «The litanies in the liturgy of st. James», εν Ecclesia Orans, Anno III-1986/2, σσ.175-180.

Cuming Gr. J., «The Liturgy of St. Mark, edited from the manuscripts with a commentary [Orientalia Christiana Analecta, 234], Rome 1990.

Δημοπούλου Γεωργίου (Αρχιμ.), «Η θεία Ευχαριστία», Αθήναι 1975.

Daniélou J., «Αγία Γραφή και Λειτουργία. Η βιβλική θεολογία των μυστηρίων και των εορτών κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας» [Βασικές Αγιογραφικές Μελέτες, 3], εκδ. «Άρτος Ζωής», Αθήνα 1981.

Dalmais Ι. Η., «La liturgie Alexandrine et ses velations avec les autres liturgies», εν Liturgie de l’Eglise Universelle, Conférences Saint-Serge xxiie semaine d' études Liturgiques, Paris, 30juin-3 juillet 1975, Edizioni Liturgiche, Roma 1976, σσ. 113-126.

De meester P., «Liturgies grecques», εν Dictionnaire d' Archéologie Chrétienne et de Liturgie 6, col. 1591-1662.

De Watteville J., « Le sacrifice dans les textes eucharistiques des premiers siècles », Bibliothèque théologique Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1966.

Δουνδουλάκη Ε. Κ., «Η επιστήθια τέλεση θείας Ευχαριστίας από τον άγιο Λουκιανό Αντιοχείας» (Υπόβαθρο και θεολογικές προεκτάσεις), εν Κοινωνία Απρ.-Ιούν. 2003, σσ. 147-152.

Engberding H., «Das anaphorische Furbittgebet der Basilius-Liturgie), εν Oriens Christianus 47(1963) 16-52 49(1965)18-37.

Engberding H., «Das anaphorische Furbittgebet der byzantinischen Chrisostomus Liturgie», εν Oriens Christianus 45(1961)20-29• 46(1962)33-60.

Engberding H., «Das eucharistische Hochgebet der Basilios liturgie. Textgeschichtliche Untersuchungen und Kritische Ansgabe» [Théologie des Chrislichen Ostens, 1], Münster 1931.

Engberding H., «Das ευχή της προσκομιδής der byzantinischen Basilius-Liturgie und ihre Geschichte», εν Le Muséon 79(1966) 287-313.

Ευδοκίμοφ Π., «Η Λειτουργία», εν «Η Ορθοδοξία, μτφρ., Α. Ι. Μουρτζόπουλος, Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 332-340.
Ευδοκίμοφ Π., «Η προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας. Η βυζαντινή Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου [Σειρα «Λογική Λατρεία», 1], έκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 21982.

Ευχαριστία: «Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, Πρακτικά Γ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2004.

Φίλια Γ., «Η εκκλησιολογική θεώρηση της θείας Ευχαριστίας», εν Σύναξη 61 (1997) 45-52.

Φίλια Γ., «Στις πηγές της ευχαριστιακής ενότητας κλήρου και λαού», εν Σύναξη 50 (Απρ.-Ιούν. 1994) 101-107.

Φουντούλη Ι., «Η θεία Λειτουργία Γρηγορίου του Θεολόγου. Εισαγωγικά προβλήματα», ανάτυπο από τον τόμο των Πρακτικών του Επιστημονικού Συμποσίου «Μνήμη Αγίων Γρηγορίου του Θεολόγου και Μεγάλου Φωτίου Αρχιεπισκόπων Κων/λεως», Θεσσαλονίκη 1994.

Φουντούλη Ι., «Θεία Λειτουργία», εν Εγκόλπιον Ημερολόγιον του έτους 1994, Βρυξέλλαι, σσ. 19-28.

Φουντούλη Ι. Μ., «Η θεία Λειτουργία, τελετουργική θεώρηση», εκδ. I. M. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Νεάπολη Θεσσαλονίκης 2001, Ανάτυπο από τον Τόμο του Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας «Η θεία Λειτουργία», Δράμα 1998.

Φουντούλη Ι. Μ., « Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων» [Κείμενα Λειτουργικής, 8], Θεσσαλονίκη 1971.

Φουντούλη Ι. Μ., «Βυζαντιναί Θ. Λειτουργίαι Βασιλείου του Μεγάλου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου» [Κείμενα Λειτουργικής, 12], Θεσσαλονίκη 1978.

Φουντούλη Ι. Μ., «Θεία Λειτουργία των ‘Αποστολικών Διαταγών’» [Κείμενα Λειτουργικής, 13], Θεσσαλονίκη 1978.

Φουντούλη Ι. Μ., «Θεία Λειτουργία της Αρμενικής Εκκλησίας» [Κείμενα Λειτουργικής, 18], Θεσσαλονίκη 1979.

Φουντούλη Ι. Μ., «Η θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου», εν Λειτουργικά Θέματα Δ', Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 25-52.

Φουντούλη Ι. Μ., «Η θεία Λειτουργία των ‘Αποστολικών Διαταγών’», εν Λειτουργικά Θέματα Ε', Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 9-21.

Φουντούλη Ι., «Θεία Λειτουργία και κόσμος», εν Λειτουργικά Θέματα Δ', Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 55-72.

Φουντούλη Ι., « Η Λειτουργία των Προηγιασμένων και αι ευχαί των αντιφώνων του Λυχνικού», εν Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. ΙΑ', Ανάτυπον, εν Θεσσαλονίκη 1966.

Φουντούλη Ι., «Ερμηνεία επτά δύσκολων σημείων του κειμένου της θείας Λειτονργίας από το Νικόλαο Καβάσιλα», ανάτυπο από τον τόμο του Συνεδρίου για την αναγνώριση ως αγίου του Νικολάου Καβάσιλα, Θεσσαλονίκη 1984.

Φουντούλη Ι. Μ., «Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων Ιακώβου του Αδελφοθέου» [Κείμενα Λειτουργικής, 19], Θεσσαλονίκη 1979.

Φουντούλη Ι. Μ., «Θεία Λειτουργία Ιακώβου του Αδελφοθέου» [Κείμενα Λειτουργικής, 5], Θεσαλονίκη 21977.

Φουντούλη Ι. Μ., «Θεία Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου» [Κείμενα Λειτουργικής, 3], Θεσσαλονίκη 21977.

Φουντούλη Ι. Μ., «Η ευχή της αναφοράς του αγίου Επιφανείου Κύπρου», Ανάτυπον εκ του «Θεολογικού Συμποσίου» τόμου χαριστηρίου προς τον καθηγ. Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1967.

Φουντούλη Ι. Μ., «Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, Α'», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 41991.

Φουντούλη Ι. Μ., «Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, Β'», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 31989.

Φουντούλη Ι. Μ., «Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, Γ», «Αποστολική Διακονία», Αθήνα 21991.

Φουντούλη Ι. Μ., Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, Δ', «Αποστολική Διακονία», Αθήνα 1994.

Φούσκα Κωνσταντίνου Μ. (Πρωτ/ρου), «Η θεολογία της θείας Ευχαριστίας», Εκκλησία 1/15 Ιανουαρίου 1993, αρ. 1, σσ. 20-24.1 Φεβρουαρίου 1993, αρ. 2, σσ. 62-63.15 Φεβρουαρίου 1993, αρ. 3, σσ. 90-92.

Γεωργίου (Αρχιμ.), Καθηγουμένου Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου, «Η Ευχαριστιακή ζωή», εν Ο Όσιος Γρηγόριος 20 (1995) 14-36.

Γιάγκου Θ. Ξ., «Η κανονική παράδοση της θείας Λειτουργίας», εν Κανόνες και Λατρεία, Θεσσαλονίκη 2001, σσ.329-362.

Γιέβτιτς Α. (Ιερομ.), «Εκκλησία, Ορθοδοξία και Ευχαριστία παρά τω άγίω Ειρηναίω», εν Χριστός αρχή και τέλος, Αθήναι 1983, σσ. 107-146.

Γιέβτιτς Αθανασίου (Ιερομ.), «Λειτουργία και πνευματικότης», εν Πρακτικά του Δευτέρου Συνεδρίου Ορθοδόξου Θεολογίας—Αθήναι 12-29 Αυγούστου 1976, Αθήναι 1980, σσ. 109-125 [=Η ιδιοπροσωπία του Νέου Ελληνισμού-Συλλογή Κειμένων (Ίδρυμα Γουλανδρή-Χόρν), Αθήναι 1983, σσ. 35-58.
Γκίκα Αθανασίου (Πρωτοπρ.), «Προϋποθέσεις και συχνότητα προσέλευσης στη θ. μετάληψη. Ποιμαντική προσέγγιση», Θεσσαλονίκη 1994.

Goguel M., L' eucharistie. Des origines à Justin martyr, Paris 1910.

Γρηγορίου Ιερομόναχου, «Η Λειτουργία της ευχαριστίας του Θεού. Η θεία Λειτουργία κατά τον ιερόν Χρυσόστομον», εκδ. Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Αθήναι 1971.

Γρηγορίου Ιερομονάχου, «Η θεία Λειτουργία. Σχόλια», έκδ. «Σύναξη», Αθήνα 1982.

Γρηγορίου Ιερομονάχου, «Η θεία Ευχαριστία και η θεία Κοινωνία», Άγιον Όρος 2001.

Fenwich J. R. Κ., «The Anaphoras of st. Basil and st James. An investigation into their common origin,» [Orientalia Christiana Analecta, 240], Roma 1992.

Gerhards A., «Die griechische Gregorios anaphora. Ein Beitrag zur Geschichte des Eucharistischen Hochgebets» [Liturgiewissenschaftliche Quelen und Forschungen 65],Münster 1984.

Giraudo C, «Eucharistia per la Chiesa. Prospetive teologiche sull' eucaristia a partire dalla «lex orandi» [Aloisiana 22. Pubblicazioni della Pontificia Facoltà Teologica dell' Italia Meridionale-Sezione «S. Luigi», Napoli], Rome/Brescia 1989.

Giraudo C., «La Struttura letteraria della preghiera eucaristica. Saggio sulla genesi letteraria di una forma. (Tôdâ veterotestamentaria, Beraka giudaica, Anafora cristiana)» [Analecta Biblica, 92], Rome 1981.

Goar J., «Ευχολόγιον sive Rituale Graecorum», Venice 1730, reprinted Graz 1960.

Γκογκόλ Ν., «Η θεία Λειτουργία», μτφρ. Β. Μουστάκης, Αθήνα 1962.

Godart J., «Traditions anciennes de la grande prière eucharistique. La tradition syrienne orientale», εν Questions liturgiques et paroissiales 48(1967) 9-36.
Hänggi A.-Irmgard P., «Prex Eucaristica», Edition Universitaires, Fribourg, Suisse 1968.

Hanssens J.M., «De Missa Rituum Orientalium», Rome 1930-1932.

Χατζηκώστα Λεοντίου, «Η θεία Ευχαριστία κατά τον Ιουστίνον», εν Γρηγόριος ο Παλαμάς 40(1957) 144-151.

Hamman Α., «Prières eucharistiques des premiers siècles», Paris 1957.

Hanssens J. M., «La liturgie Romano-Byzantine de saint Pierre», εν Orientalia Christiana Periodica 5(1939) 103-150.

Hofius Ο., «Η κοινωνία του ουρανίου και του επιγείου κόσμου στη θεία Λειτουργία της Εκκλησίας. Βιβλικοθεολογική θεώρησις», εν Δελτίο Βιβλικών Μελετών 14(1995) 32-54.

Χριστοδούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, «Η θεία Ευχαριστία. Το Μυστήριο των Μυστηρίων. Πώς και πότε πρέπει να κοινωνούμε -Τό Αντίδωρο», Αθήνα 2004.

Χρυσοστομικά. Studi e ricerche intorno a s. Giovanni Crisostomo, a cura del comitato per il XV° centenario della sua morte, 407-1907, Rome 1908.

Ιωάννου Κροστάνδης, «Θεία Λειτουργία, Μετάνοια και θεία μετάληψη» (μτφρ. Χ. Ασσιώτη), εκδ. «Τήνος», Αθήναι 1993.

Jacob Α., «La concélébration de l’ anaphora à Byzance d' après le témoignage de Léon Toscan», εν Orientalia Christiana Periodica 35(1969) 249-256.

Jacob A., «La traduction de la Liturgie de s. Jan Chrysostome par Léon Toscan. Édition critique», εν Orientalia Christiana Periodica 32(1966) 111-162.

Jacob A., «La tradition manuscrite de la Liturgie de s.Jean Chrysostome (VII-XIII siècles)», εν Β. Botte κ.ά., «Eucharisties d' orient et d' occident, II» [Lex Grandi 47] Paris (1970), σσ. 109-138 .

Jeremias J., «The Eucharistic word of Jesus», Oxford 1955.

Jungmann J.A., «The Mass of the Roman Rite. Missarum sollemnia,» 2 vols, New York 1951, 1955.
Jungmann J.A., «Missarum sollemnia. Explication génétique de la messe romaine», trad. revue et mise à jour d' après la 3e édition allemande, 2 vol., Audier, Théologie, 19 et 21, Paris 1951-1954.
Καλλιακμάνη Βασιλείου (Πρωτοπρ.), «Η μετοχή στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας ως ποιμαντικό ζήτημα», εν Μεθοδολογικά πρότερα της ποιμαντικής. Λεντίω ζωννύμενοι, Θεσ/νίκη 2000, σσ. 201-206.

Καλλιακμάνη Βασιλείου (Πρωτοπρ.), «Η διδασκαλία περί συχνής μεταλήψεως κατά τον Αθανάσιο Πάριο», εν Άγιος Αθανάσιος Πάριος. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Πάρος 29 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου 1998), Πάρος 2000, σσ. 317-326.

Καλλινίκου Κωνσταντίνου (Πρωτοπρ.), «Προς την αγίαν κοινωνίαν. Η αγία κοινωνία. Μετά την αγίαν κοινωνίαν», εν Εκκλησιαστικός Φάρος 21(1992) 97-122.
Καλλινίκου Κωνσταντίνου (Πρωτοπρ.), «Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, εκδ. Γρηγόρη, Αθήναι 31969.

Καλυδοπούλου Αλκιβιάδου, «Χρόνος τελέσεως της θείας Λειτουργίας» Ανάλεκτα Βλατάδων, 3], Θεσσαλονίκη 1982.

Καραγιάννη Βασιλείου (Αρχιμ.), «Θεία Λειτουργία μυστήριο τελειώσεως», εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1990.

Καραπαναγοπούλου Α. Κ., «Η θεία Λειτουργία» (Εισαγωγή-Κείμενον-Ερμηνεία), Αθήναι 1975.

Καρμίρη Ι., «Δογματικοσυμβολική σημασία της ιεράς Λειτουργίας», εν Απόστολος Τίτος 4 (1955) 205-209.

Κατσανεβάκη Βενεδίκτου (Αρχιμ.), «Οδηγός αρχαρίου Ιεροψάλτου, ήτοι τάξις της θείας Λειτουργίας του εν άγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου», Νεάπολις 1939.

Κατσιούλα Ο. Ν., «Η θεία Ευχαριστία ως θυσία» Αθήναι 1931.

Khouri-Sarkis G., «La Liturgie byzantine de saint Jean Chrysostome et son origine syrienne», Extrait de la Revue L' Orient Syrien 7(1962) 1-68.

Κοσκινά Σίλα (Μητρ. Νέας Iερσέης), «H εσχατολογική θεώρησις της θείας Ευχαριστίας εις την Καινήν Διαθήκην», εν Ξενία Ιακώβω Αρχιεπισκόπω Βορείου και Νοτίου Αμερικής επί τη 25ετηρίδι της αρχιεπισκοπείας αυτού, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 156-178.

Κουμαριανού Θ. Ι., «Σημειώσεις Ερμηνείας Θείας Λειτουργίας», Αθήναι 2001.

Κωνσταντέλου Δημητρίου Ι., «Η αγιογραφική δομή της θείας Ευχαριστίας», εν Κληρονομία 17(1985) 73-94.

Lanne E., «Les Anaphores eucharistiques de saint Basile et la communauté ecclésiale», εν Irenikon 55(1982) 307-331.

Leclerqu H., «La messe des présanctifiés», εν Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie 11, col. 2089-2090.

Λειτουργία: Η Θεία Λειτουργία, Εισηγήσεις, Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας έτους 1998, Δράμα 1998.

Liezmann H., «Messe und Herrenmahl», Bonn 1926.

Λουδοβίκου Νικολάου (Πρωτοπρ.), «Η ευχαριστιακή οντολογία», έκδ. Δόμος, Αθήνα 1992.

Λυμπεροπούλου Αθανασίου (Αρχιμ.), «Επιστημονική Έκθεσις περί της ουσίας του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας», Αθήναι 1961.

Marcili S. κ.ά. «Anamnesis-Eucaristia. Theologia e storia della celebrazione», Casale Monf. to 1983.

Mazza E., «La mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica». CLV [Ephemerides Liturgicae. Subsidia, 46], Roma 1988 και New York 1989.

Mazza E., La structure des anaphores alexandrine et antiochiene», εν Irenikon 67(1994) 5-40.

Mazza E., «L'anafora eucaristica, studi sulli origini», CLV [Ephemerides Liturgicae, Subsidia, 62], Roma 1992.

Mazza E., The celebration of the Eucharist. The origin of the rite and the development of its Interpretation, minnesota 1999.

Mandala M., «La protesi della liturgia nel rito bizantino-greco», Grottaferrata 1935.

Mannooramparampil Th., «Epiclesis in/the anaphora of
Addai and Mari», εν Christian Orient 2-3(1988) 134-147.

Μαντζαρίδη Γ., «Θεία Λειτουργία και κόσμος», εν Δοκίμια Ορθοδόξου ήθους, Αθήνα 1979, σσ. 69-84.

Μαρίνου Δ., «Εναίσιμος διατριβή περί του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας», εν Ευαγγελικός Κήρυξ (1860) 1-16, 49-71.

Μαστρογιαννοπούλου Ηλία (Αρχιμ.), «Φάρμακον αθανασίας» (Η θεία Ευχαριστία), Αθήναι 1959.
Mateos J., «La célébration de la parole dans la liturgie byzantine» εν Orientalia Christiana Analecta 191], Rome 1971.

Mateos J., «Η μικρά είσοδος της θείας Λειτουργίας», εν Γρηγόριος ό Παλαμάς999 56(1973) 365-381.

Maxwell E.J., «The Archaic nature of the sanctus, institution narrative, and epiclesis of the Logos in the anafora ascribed to Sarapion of Thmuis», εν Orientalia Christiana Periodica 251, Roma 1996, σσ. 677-702.

Maxwell E.J., The prayers of Serapion of Thmuis. A Liturgy, Liturgical, and Theological Analysis, εν [Orientalia Christiana Analecta, 249], Rome 1995.

Μεταλληνοΰ Γεωργίου (Πρωτοπρ.), H θεολογική μαρτυρία της εκκλησιαστικής λατρείας, έκδ. «Αρμός», Αθήνα 21996.

Μιλόσεβιτς Ν. Σ., H θεία Ευχαριστία ως κέντρον της θείας Λατρείας, H σύνδεσις των μυστηρίων μετά της θείας Ευχαριστίας, έκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2001.

Moreau E.J., Les Liturgies eucharistiques, Bruxelles, Vromant et Cie, 1924.

Μπακογιάννη Βασιλείου (Αρχιμ.), Η θεία κοινωνία, εκδ. Ι. Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1995.

Μπαρίκα Δανιήλ-Αλεξάνδρου, Ευχαριστιακή θεολογία και πράξη στην Ορθόδοξο Εκκλησία της Ρουμανίας σήμερα (Διπλωματική εργασία), Θεσσαλονίκη 2003.

Μπέμπη Γ. «Η θεία Ευχαριστία κατά την πατερικήν ερμηνείαν», εν «Εκκλησία» 36 (1959) 143-145.

Moleck F. κ.ά., Liturgy: Active participation in the divine life, Minessota 1990.

Moreau, Anaphores,Paris 1927.

Μοreau, Les liturgies eucharistiques, Bruxel 1924.

Μπούμη Π.Σ., «Τα συστατικά της θ. Ευχαριστίας», εν Εκκλησία, τεύχ. 12(1-15 Αυγούστου 1996) 544-547.

Μωραΐτου Δ. Ν., «Η Λειτουργία του Μ. Βασιλείου», εν Θεολογία 7-8(1929-30) 70-75.

Μωραΐτου Δ. Ν., Η Λειτουργία των Προηγιασμένων [Παράρτημα Επιστημονικής Επετηρίδος Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη 1955.

Μωραΐτου Δ.Ν., «Σύντομος επισκόπησις της ιστορίας της Λειτουργίας», εν Θεολογία 7-8(1929-30)165-174.

Μωραΐτου Δ.Ν., Η αρχαιοτέρα γνωστή μορφή των Λειτουργιών του Μ. Βασιλείου και του Χρυσοστόμου, ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1957.

Νεκταρίου Πενταπόλεως, «Η θεία Λειτουργία του αγίου Μάρκου», εν «Ανάλεκτα» [Εκδόσεις του Ινστιτούτου των Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας], τόμ. Γ'-2002 Περίοδος Β', Αλεξάνδρεια-Αθήνα 2002, σσ. 7-29.

Νεκταρίου Κεφαλά (Μητροπ. Πενταπόλεως), Μελέτη περί του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, εν Αθήναις 1904.

Νεκταρίου Κεφαλά (Μητροπολίτου Πενταπόλεως), «Η θεία Λειτουργία του αγίου και ενδόξου αποστόλου και ευαγγελιστού Μάρκου», εν Θεολογία 26(1955) 14-36.

Ουσπένσκυ Ν., Η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Ιστορία και πράξη, Μετάφραση, Σχόλια, βελτιωμένη έκδοση Μ. Πρωτ/ρου Δημητρίου Βακάρου, Θεσσαλονίκη 1998.

Παναγοπούλου Γ.-Ανδριοπούλου Π., «Ευχαριστία και κάθαρση το συναμφότερον της παράδοσης», εν Συνάξη 52 (Οκτ.-Δεκ. 1994) 105-116.

Παντελεήμονος Ροδοπούλου (Αρχιμ., νυν Μητρ. Τυρολόης και Σερεντίου), Η θεία Λειτουργία κατά τας Μυσταγωγικάς Κατηχήσεις του Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Αθήναι 1968 [Ανάτυπον εκ του Τιμητικού Τόμου «Πόνημα Εύγνωμον» επί τη 40ετηρίδι συγγραφικής δράσεως και τη 35ετηρίδι καθηγεσίας του Καθηγητού Βασιλείου Μ. Βέλλα].

Παπαδήμα Σ. Ε., «Η θεία Λειτουργία κατά τας μυσταγωγικάς κατηχήσεις Θεοδώρου του Μοψουεστίας», εν Γρηγόριος ό Παλαμάς 51(1968) 431-436.

Παπαχαραλάμπους Ξ., «Όροι και προϋποθέσεις δια την σνμμετοχήν εις την θείαν Ευχαριστίαν, εξ επόψεως ορθοδόξου», Αθήναι 1997.

Paprocki H., Le mystère de l’Eucharistie. Genèse et interprétation de la liturgie eucharistique byzantine, Paris 1993.

Panicher Ch., «The liturgy of st. James and theology of the Trinity», εν Studia Liturgica 30 (200) 112-128.

Parenti S., «Osservazioni sul testo dell' Anafora di Giovanni Crisostomo in alcuni eucologi italo-greci (VIII-XI secolo), εν Ephemerides Liturgiche 105(1991) 120-154.

Parenti S., «L•' Ektenê della Liturgia di Crisostomo nell' eucologio st. Petersburg gr, 226», εν Ευλόγημα. Studies in Honor of Robert Taft, S.J [Studia Anselmiana 110=Analecta Liturgica 17], Rome 1993.

Parenti S., «Influssi italo-greci nei testi eucaristici bizantini dei "Fogli Slavi" del Sinai (Xlsec.)», εν Orientalia Christiana Periodica 57(1991) 145-177.

Parenti S., «Nota sull' impiego del termine ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ nell' Eucologio Barberini gr. 336(VIII sec.)», εν Ephemerides Liturgiche 103(1989) 406-417.

Paverd V.D., «Anaphoral Intercessions, Epiclesis and Communion Rites in John Chrysostom», εν Orientalia Christiana Periodica 49(1983) 303-339.

Paverd V.D., Zur Geschichte der Mebliturgie in Antiocheia und Konstantinopel gegen Ende des vierten Jahrhun-derts. Analyse der Quellen bei Johamnes Chrysosomos εν [Orientalia Christiana Analecta, 187], Rome 1970.

Πασσάκου Δ.Κ., Ευχαριστία και Ιεραποστολή, κοινωνιολογικές προϋποθέσεις της παύλειας θεολογίας, Αθήνα 1997.

Πατρώνου Γ., «Η θέωσις δια της θείας Λατρείας και των μυστηρίων», εν Θεολογία 51(1980) 813-832.

Παύλου (Αρχιεπ. Φινλανδίας), «Ευχαριστία», εν Η πίστη μας (μτφρ. Ιωσήφ Ροηλίδης), Αθήνα χ.χ., σσ. 37-73.

Πετσάτνοβ Β.Β., Η σύγχρονη τάξη της θείας Λειτουργίας στην εν Ελλάδι και εν Ρωσία Εκκλησία (Διπλωματική εργασία), Θεσσαλονίκη 2004.

Ψαριανού Διονυσίου (Επισκόπου), Η θεία Λειτουργία, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1986.

Ψευτογκά Β., «Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας στη θεολογία του αγίου Φιλόθεου του Κοκκίνου», εν Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου εις τιμήν και μνήμην τον εν αγίοις πατρός ημών Φιλοθέου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Θεσσαλονικέως (14-16 Νοεμβρίου 1983), Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 139-156 (=Θέματα Πατερικής Θεολογίας, εκδ. «Κυρομάνος», Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 95-120).

Raes Α., «L' authenticité de la liturgie byzantine de saint Basile», εν Revue des études byzantines 16(1958) 158-161.

Raes A., «L'authenticité de la liturgie byzantine de saint Jean Chrysostome», εν Orientalia Christiana Periodica 24(1958)5-16.

Raes A., «La communion au calice dans l’office byzantin des présanctifiés», εν Orientalia Christiana Periodica 20(1954) 166-174.

Raes A., «La concélébration dans le rites orientaux», εν La maison Dieu 9 (1953) 24-47.

Raes A., «Un nouveau document de la liturgie de saint Basile», εν Orientalia Christiana Periodica 26(1960) 401-411.

Ράντοβιτς Αμφιλοχίου (Αρχιμ.), «Το νόημα της θείας Λειτουργίας», εν Γρηγόριος ό Παλαμάς 5(1973) 277-293.

Renaudot E., Liturgiarium Orientalium Collectio, vol II, Frankfurt and London 1847, Greek International Publishers Limited England 1970.

Renoux Ch., «Liturgie Arménienne et liturgie Hiérosolymitaine», εν Liturgie de l’Église Particulière et Liturgie de l’Église Universelle, Conférences Saint-Serge xxiie semaine d' études Liturgiques, Paris, 30 juin - 3 juillet 1975, Edizioni Liturgiche, Roma 1976, σσ. 275-288.

Rordorf W.κ.ά., The Eucharist of the Early Christians, New York 1978.

Ρεράκη H., «Η εν τη θεία Ευχαριστία προσωπική ετερότητα της ζωής», εν Κοινωνία Λς' (Οκτ.-Δεκ. 1993) 379-387. ΛΖ' (Ιαν.-Μάρτ. 1994) 65-72.

Ροδοπούλου Παντελεήμονος (Μητρ.Τυρολόης και Σερεντίου), Ο καθαγιασμός των δώρων της θείας Ευχαριστίας κατά τα λειτουργικά κείμενα και τας μαρτυρίας των εκκλησιαστικών συγγραφέων Ανατολής και Δύσεως, Θεσσαλονίκη 1968.

Ροδοπούλου Παντελεήμονος (Μητρ. Τυρολόης και Σερεντίου), «Η θεία Λατρεία και η θεία Ευχαριστία κατά την αποστολικήν εποχήν», εν Μελέται Α', Κανονικά-Ποιμαντικά-Λειτουργικά-Οικουμενικά-Διάφορα [Ανάλεκτα Βλατάδων, 56], Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 609-613.

Roshdi Wassef Behman Dous, Η Αλεξανδρινή θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου κατά την Κοπτική Παράδοση. Κριτική Έκδοση (Διατριβή επί Διδακτορία), Θεσσαλονίκη 1997.

Segelberg Ε., «Ευχή του θυμιάματος. Towards the history of a prayer in the liturgy of st. James», εν Ευχαριστήριον. Τιμητικός Τόμος Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου, εν Αθήναις 1958, σσ. 400-408.

Σημανδηράκη Εμμ., Η παρά τοις ρωμαιοκαθολικοίς τελεσιουργία των μυστηρίων του Βαπτίσματος, του Χρίσματος και της θείας Ευχαριστίας, μετά την Β' σύνοδον του Βατικανού εξ επόψεως Ορθοδόξου, Αθήναι 1979.

Shepherd M. H., «The formation and influence of the Antiochene Liturgy», εν Dumbarton Qaks Papers 15(1961) 25-44.

Σιώτου M., «H θέσις της θείας Ευχαριστίας εις το σχέδιον της θείας Οικονομίας», εν Επιστημονική Eπετηρ;i Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 22 (1957) 41-82.

Σιώτου Μ., Θεία Ευχαριστία. Αι περί θείας Ευχαριστίας πληροφορίαι της Κ.Δ. υπό το φως της εκκλησιαστικής ερμηνείας, Θεσσαλονίκη 1957.

Σκαλτσή Π., Τα διακονικά παραγγέλματα και η στάση των πιστών στη θεία Λειτουργία, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999.

Σκρέττα Νικόδημου (Αρχιμ.), Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, έκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2004.

Σμέμαν Αλεξάνδρου, «Η Ευχαριστία», εν Για να ζήσει ό κόσμος, Αθήνα 1970, σσ. 34-72.

Σμέμαν Αλεξάνδρου, «Τα άγια τοις αγίοις• μερικές σκέψεις για τη θεία μετάληψη», εν Μεγάλη Τεσσαρακοστή πορεία προς το Πάσχα (μτφρ. Ελένη Γκανούρη), Αθήνα 21984, σσ. 123-155.

Σμέμαν Αλεξάνδρου, Ευχαριστία (μτφρ. από τα Ρωσικά Ανδρέας και Μαρίκα Χελιώτη), έκδ. «Ακρίτας», Αθήνα 1987.

Σμέμαν Αλεξάνδρου, «Θεολογία και Ευχαριστία», εν Η λειτουργική αναγέννηση και η ορθόδοξη Εκκλησία, εκδ. «Σηματωρός», Λάρνακα 1989, σσ. 67-91 (=Έκδ. «Τήνος», Αθήνα 2004).

Σμέμαν Αλεξάνδρου, Ευχαριστία, μτφρ. από τα Ρωσικά Ανδρέας και Μαρίκα Χελιώτη, Αθήνα 1987.

Σούλτς Χ.Γ., Η βυζαντινή Λειτουργία. Μαρτυρία πίστεως και συμβολική έκφραση, Μετάφρ. π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, εκδ. «Ακρίτας», Αθήνα 1998.

Solovey M., The byzantin divine liturgy. History and commentary, Washington, The Catholic University of America Press, 1970.

Spinks B. D., The sanctus in the eucharistie prayer, New York 1991.

Σταυρινού Αμβροσίου (Σχολάζοντος Μητροπολίτου Καισαρείας +), Aι αρχαιόταται και αι σύγχρονοι Λειτουργίαι των κυριωτέρων του Χριστού Εκκλησιών, Επιμέλεια Νικόδημου Σκρέττα (Αρχιμ.), Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών [Λειτουργικά Βλατάδων, 4] Θεσσαλονίκη 2001.

Σταυροπούλου Χριστοφόρου (Αρχιμ.), Η θεία Ευχαριστία. Μυστήριο μυστηρίων, έκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1994.

Swainson C. Α., The Greek Liturgies chiefly from original authorities, Cambridge 1884.

Taft R., «Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και η αναφορά που φέρει το όνομά του», εν Κληρονομία 21 (1998) 283-308.

Taft R., «Water into wine. The Twice-mixed Chalice in the Byzantine Eucharist», εν Le Muséon 100(1987) 323-342.

Taft R. F. ,«Melismos and Comminution. The fraction and its Symbolism in the Byzantine Tradition», εν G. Farnedi (ed.), Traditio et progressio. Studi liturgici in onore del prof. Adrien Nocent OSB [Analecta Liturgica 12 = Studia Anselmiana 95], Rome 1988, σσ. 531-552.

Taft R. F.,«The Armenian Liturgy: Its Origins and Characteristics», εν Treasures in Heaven: Armenia Art, Religion, and Society. Papers Delivered at the Pierport Morgan Library at a Symposium Organized by Thomas F. Mathews and Roger S. Wieck, 21-22-May 1994 [New York 1998] 13-30.

Taft R. F., A history of the Liturgy of st. John Chrysostom, vol V, The precommunion Rites, εν [Orientalia Christiana Analecta, 261], Roma 2000.

Taft R. F.,«The dialogue before the Anaphora in the Byzantine Eucharistie Liturgy. I: The Opening Greeting», εν Orientalia Christiana Periodica 52(1986) 299-324• «II: The sursum corda», 54(1988) 47 εξ. «III: Let us give thanks to The Lord -It is fitting and right», 55(1989) 63-74.

Taft R. F.,«The inclination prayer before communion in the byzantine Liturgy of St. John Chrysostom», εv Ecclesia Orans 3(1986) 29-60.

Taft R. F., The Litany following the Anaphora in the Byzantine Liturgy εν W. Nyssen (ed.) Simandron. Der Wachklopfer. Gedenkschrift für Klaus Gamber (1919-1989). Cologne 1989.
Taft R. F., The Great Entrance, εν [Orientalia Christiana Analecta, 200], Roma 1978.

Taft R. F., A history of the Liturgy of st. John Chrysostom, vol. IV, The diptychs [Orientalia Christiana Periodica, 238], Roma 1991.

Taft R. F., «The Liturgy of the Great Church: An Initial Synthesis of Structure and Interpretation on the Eve of Iconoclasm», εν Dumbarton Oaks Papers 34-35 (1980-1981)45-75.

Taft R. F., «The pontifical Liturgy of the Great Church according to a Twelfth-Century Diataxis in Codex British Museum Add. 34060», I: Orientalia Christiana Periodica 45(1979) 279-307- II: 46(1980) 89-124.

Tarby A., La prière eucharistique de l’Église de Jérusalem, εν Théologie historique, 17, Paris, Beauchesne 1972.

Θεοδώρου Α., «Τα σα εκ των σων» (Ερμηνευτικό σχόλιο στην θεία Λειτουργία), «Αποστολική Διακονία», Αθήνα 2000.

Θεοδώρου Ευ., «Η ευχαριστιακή αναφορά της Μονής Dêr-Balyzeh (Εισαγωγικά-Κείμενον-Σχόλια), εν Θεολογία 61 (1990) 381-389.

Θεοδώρου Ευ., «Θεία Λειτουργία», εν Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 8(1966) 180-193.

Θεοδωρήτου Μοναχού Αγιορείτου, Η ευχαριστιακή συμμετοχή εν Αγίω Όρει, Άγιον Όρος-Αθήναι 1972.

Θεοδωρήτου Μοναχού Αγιορείτου, Πότε και πώς πρέπει να κοινωνώμεν, Θεσσαλονίκη - Άγιον Όρος 1974.

Θεοδοσίου Μοναχού Αγιοπαυλίτου, Ο αγνοημένος θησαυρός, εκδ. περιοδ. «Άγιος Νεκτάριος», Θεσσαλονίκη χ.χ.

Τζέρπου Δημητρίου Β., «Η ακολουθία της προθέσεως Ιστορικολειτουργική θεώρηση», εν Λειτουργική Ανανέωση. Δοκίμια λειτουργικής αγωγής κλήρου και λαού Α', εκδ. «Τήνος», Αθήνα 2001, σσ. 67-87.

Τζέρπου Δημητρίου Β., «Η Λειτουργία του αγίου Ιακώβου και η λειτουργική αγωγή των πιστών», εν Λειτουργική Ανανέωση. Δοκίμια λειτουργικής αγωγής κλήρου και λαού Α', εκδ. «Τήνος», Αθήνα 2001, σσ. 96-109.

Τζέρπου Δημητρίου (Πρωτοπρ.), «Το αίτημα της ενεργού συμμετοχής του λαού κατά την τέλεση της θείας Λατρείας», εν «Λατρεύσωμεν ευαρέστως τω Θεώ». Το αίτημα της λειτουργικής ανανεώσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πρακτικά Β' πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου, Αποστολική Διακονία 2003, σσ. 361-386. [=Λειτουργική Ανανέωση. Δοκίμια λειτουργικής αγωγής κλήρου και λάου Α, εκδ. «Τήνος», Αθήνα 2001, σσ. 40-61].

Τζιράκη Ε.Ν., Η περί μετουσιώσεως (Trans Substantiatio) ευχαριστιακή έρις. Συμβολή εις την ορθόδοξον περί μεταβολής διδασκαλίαν του 12ου αιώνος, Αθήναι 1977.

Τιμιάδου Αιμιλιανού, Η Λειτουργία μας, Μυτιλήνη 1954.
Triacca A. M.-Pistola Α., «L' Eucharistie: célébration, rites, piété», εν Conférences Saint-Serge XLΙ semaine d' études liturgique, Paris 28 juin - 1 juillet 1994, εν [Ephemerides Liturgicae, Subsidia, 79], Roma 1995.

Thibaut J. B., «Origine de la messe des présanctifiés», Écho d' Orient 19 (1920) 36-48.

Τρεμπέλα Π., Από την ορθόδοξον λατρείαν μας, Αθήναι 41984.

Τρεμπέλα Π., Αι τρειςΛειτουργίαι κατά τους εν Αθήναις κώδικας, εκδ. «Ο Σωτήρ», Αθήναι 21982.

Τρεμπέλα Π., «Η θεία Ευχαριστία κατά την συνάρθρωσιν αυτής προς τα άλλα μυστήρια και μυστηριοειδείς τελετάς», εν Ευχαριστήριον τιμητικός τόμος επί τη 45ετηρίδι της επιστημονικής οράσεως και τη 35ετηρίδι τακτικής καθηγεσίας Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου, εν Αθήναις 1958.

Τρεμπέλα Π., «Η θυσία και η προσφορά της Ευχαριστίας εν τη ανατολική ορθοδόξω λατρεία», εν Εκκλησία 26(1949) 272-274.

Τρεμπέλα Π., «Ητελεσιουργία της θείας Ευχαριστίας κατά τους δύο πρώτους αιώνας», εν Θεολογία 2 (1924) 148-163, 255-278.

Τσέτση Γεωργίου (Πρωτ/ρου), Ο οικουμενικός χαρακτήρας της θείας Λειτουργίας, Λευκωσία - Κύπρος 1966.

Τσομπάνη Π. Τρ., Η μεγάλη είσοδος στην Εικονογραφία, Θεσσαλονίκη 1997.

Vagaggini C., «La Liturgie des présanctifies», εν Roma e l’Orient 1(1910) 297-307.

Verheul A., «La prière eucharistique dans l’Euchologe de Sérapion», εν Questions Liturgiques 80(1999) 374-383.

Verheul A., «La prière eucharistique de Addaï et Mari, εν Questions Liturgiques 80(1999) 348-357.

Verheul A., «La prière eucharistique dans la Didachè», εν Questions Liturgiques 80(1999) 337-347.

Verheul A., «La prières eucharistiques dans les "Constitutiones Apostolorum", εν Questions Liturgiques 80(1999)358-373.

Vogel C., «Anaphores eucharistiques préconstantiniennes», εν Augustinianum 20(1980) 401-410.

Winkler G., «Die Interzessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer geschichtlichen Entwicklung», εν Orientalia Christiana Periodica 36(1970) 301-336 37(1971 333-383.

Wybrew H., The Orthodox Liturgy. The development of the eucharistic liturgy in the byzantine rite, St. Vladimir's Seminary Press, New York 1990.

Ζηζιούλα Ιωάννου (Μητροπ. Περγάμου), «Η ευχαριστιακή θεώρησις του κόσμου και ο σύγχρονος άνθρωπος», εν Χριστιανικόν Συμπόσιον, βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήναι 1967, σσ. 183-190.

Ζηζιούλα Ιωάννου (Μητροπ. Περγάμου), Η ενότης της Εκκλησίας εν τη θεία Ευχαριστία και τω Επισκοπώ κατά τους τρεις πρώτους αιώνας, εν Αθήναις 1965 (ανατ. 1990).

[Ζηζιούλα] Ιωάννου (Μητροπ. Περγάμου), «Ευχαριστία και βασιλεία του Θεού», εν Σύναξη 49 (Ιαν.-Μάρτ. 1994) 7-18, 51 (Ιούλ.-Σεπτ. 1994) 83-101, 52 (Οκτ.-Δεκ. 1994) 81-97.

Ζηζιούλα Ιωάννου (Μητροπ. Περγάμου), Η κτίση ως Ευχαριστία. Θεολογική προσέγγιση στο πρόβλημα της Οικολογίας, εκδ. «Ακρίτας», Αθήνα 1992.

Ζούμα Ευ., Οι θεολογικές προϋποθέσεις της Ευχαριστιακής επικλήσεως, Θεσσαλονίκη 1985.


Προηγούμενη Σελίδα