Προσευχητάρι του Αγ. Νεκταρίου

Τα κείμενα προσέφερε στη Μυριόβιβλο ο Νεκτάριος Στελλάκης