image with the sign of Myriobiblos

Κεντρική Σελίδα | Βιβλιοθήκη | Αφιερώματα | Σεμινάρια | Παρουσιάσεις Βιβλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | DEUTSCH

русский | ROMÂNESC | БЪЛГАРСКИ


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA

Κλάδος Διαδικτύου

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


Προηγούμενη Σελίδα
Γεώργιος Αντουράκης
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών


Άρθρα διάφορα

1. Το Φραγκοκάστελλο των Σφακίων (1961). 2. Ο Όσιος Λουκάς (1964). 3. Η ιστορική Μονή Ρουστίκων (1964). 4. Οι τοιχογραφίες της Παναγίας Ρουστίκων (1964). 5. Μια βυζαντινή εκκλησία στο σπήλαιο της Πεντέλης-Νταβέλη (1965). 6. Διακόσμηση των χριστιανικών τάφων (1966). 7. Η Μονή του Δαφνίου (1966). 8. Η αρχαία πόλη Τάρρα Σφακίων και ο περίφημος ναός αυτής (1966). 9. Η λατρεία της Θεάς Αρτέμιδος στη Μινωϊκή Κρήτη (1967). 10. Φαλάσαρνα: αρχαία πόλη της δυτικής Κρήτης (1968). 11. Βυζαντινές εκκλησίες των Σφακίων (1968). 12. Ο Ακάθιστος Ύμνος και τα περί αυτόν προβλήματα (1968). 13. Η εορτή του Αγ. Γεωργίου στην Ασή-Γωνιά Χανίων (1968). 14. Κ.Α. Μανάφη, Μοναστηριακά Τυπικά-Διαθήκαι (βιβλιοκρισία, 1972). 15. Βυζαντινά μνημεία των Ρουστίκων (1972). 16. Σύντομος εκδρομικός οδηγός από την Αθήνα μέχρι τους Δελφούς (1975). 17. Η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Κουρνά Χανίων: ανακοίνωση για τις πρωτοεμφανισθείσες τοιχογραφίες του ναού (1975). 18. Εντυπώσεις από την Σαμαριά: ένα θαυμάσιο φαράγγι, ένα ξεχασμένο χωριό και μια βυζαντινή εκκλησία (1976). 19. Γνωριμία με τον Καθηγητή Ν. Λούβαρι: η αγάπη του προς τους μαθητές του και τα ταπεινά εκκλησάκια (1981). 20. Ε. Τσαπαρλή, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου l7ου- α' ημίσεος l8ου αιώνος. Πρόστυπα ξυλόγλυπτα (βιβλιοκρισία, 1982). 21. Κρητικά Σύμμικτα: Ιστορικά, Αρχαιολογικά και Γλωσσο-λαογραφικά (πρόκειται για σειρά 50 ειδικών άρθρων, που δημοσιεύθηκαν στην Εγκυκλοπαίδεια «Κρήτη» από το 1985 κ.έ.). 22. Χριστιανικές εικόνες και επιγραφές (1987). 23. S. Nicola nell' Arte e nella Tradizione Greco-Ortodossa (1987). 24. Principaux points de l'Art Chretien (1987). 25. Ο Άγιος Νικόλαος ο Στρατηλάτης: παρατηρήσεις για τους όρους «στρατηλάτης-στρατολάτης» (1988). 26. Ονόματα επαγγελμάτων στις χριστιανικές επιγραφές (1988). 27. Ν. Γ. Κοντοσοπούλου, Γλωσσικός Άτλας της Κρήτης (βιβλιοκρισία, 1988). 28. Τοιχογραφίες της Μονής Μυριοκεφάλων: νεώτερες παρατηρήσεις-κρίσεις (1988). 29. Παρατηρήσεις σε τρία έργα του αγιογράφου Ιωάννου του Παγωμένου: Αλίκαμπος, Μάζα, Κομητάδες (1989). 30. Εικόνες του Δωδεκαόρτου (1990). 31. Εικονογραφικά χαρακτηριστικά των τριών Ιεραρχών (1991). 32. Μακεδονία η Ελληνική: Επίκαιρες αναφορές σε καίρια εθνικά μας θέματα (1992). 33. Είκονογραφία των Παθών του Χριστού: Σταύρωση- Ανάσταση (1993). 34. Παραστάσεις «κολασμένων» σε Βυζαντινούς ναούς της Κρήτης (1996). 35. «Μνημόνιον» Παλαιοχριστιανικών Μνημείων της Μήλου (1997). 36. Θρησκεία και Τέχνη (1997). 37. Γυναίκες στην Τέχνη (1997). 38. Καταγωγή, διαμόρφωση και εξέλιξη της Χριστιανικής Τέχνης, καθώς και άλλα 50 επίκαιρα άρθρα και επιφυλλίδες (1990-1997).


β'. Αυτοτελείς μελέτες-ανάτυπα.

1. Βυζαντινός ναΐσκος της Αγίας Ειρήνης εις Κουρνάν Χανίων, Αθήναι 1974.

2. Δελφοί, αρχή και τέλος μιας οδοιπορίας. Αρχαιολογικός και ιστορικός οδηγός της αρχαίας Φωκίδος, Αθήνα 1976.

3. Βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου-Χριστού εις Κουρνάν Χανίων, Αθήναι 1976.

4. Αι μοναί Μυριοκεφάλων και Ρουστίκων Κρήτης μετά των παρεκκλησίων αυτών. Συμβολή εις την έρευναν των χριστιανικών μνημείων, Αθήναι 1977 (Διδακτορική διατριβή).

5. Περί των μονών Μυριοκεφάλων και Ρουστίκων Κρήτης μετά των παρεκκλησίων αυτών, Αθήναι 1978.

6. Τα μοναστήρια των Μυριοκεφάλων και Ρουστίκων Κρήτης με τα παρεκκλήσιά τους, Αθήνα 1979.

7. Κρητικά τοπωνύμια: το όνομα του χωρίου Κουρνάς Αποκορώνου, 'Αθήνα 1981.

8. Χριστιανική Αρχαιολογία. Στοιχεία από την Τέχνη της Ανατολής και της Δύσεως, τόμοι Α' και Β' (Πανεπιστημιακές Παραδόσεις), Αθήνα 1984.

9. Κρητικές γλωσσικές μελέτες, Αθήνα 1985.

10. Επιλογή λαϊκών όρων για το χριστιανικό ναό και τις γιορτές. Συμβολή στην έκφραση της χριστιανικής λατρείας και τέχνης, Αθήνα 1986.

11. Ταφή, καύση και ανάσταση νεκρών. Μηνύματα από την Παράδοση και την Τέχνη, Αθήνα 1986 (β' έκδοση).

12. Τοιχογραφημένοι βυζαντινοί ναοί της Κρήτης, τεύχος Α'. Επαρχίαι: Σφακίων-Αποκορώνου-Ρεθύμνης. Ιστορική και αρχαιολογική μελέτη, Αθήνα 1978-87.

13. Χριστιανική Αρχαιολογία και Επιγραφική, τόμος Α', Αθήνα 1987 (β' έκδοση βελτιωμένη).

14. Μελέτη, καταγραφή και αρχειοθέτηση των Χριστιανικών Μνημείων της Ελλάδος. Μεθοδολογία-γενικές άρχές της Χριστιανικής Τέχνης, Αθήνα 1987.

15. Μηνύματα από την Χριστιανική Επιγραφική, Ρέθυμνο 1988.

16. Ελληνική Χριστιανική Επιγραφική, Αθήνα 1988.

17. Ο Άγιος Νικόλαος στη Βυζαντινή Τέχνη και Παράδοση: Λειτουργική και Εικονογραφική σπουδαιότητα του Αγίου Νικολάου ως συλλειτουργού Ιεράρχου στις αψίδες των Βυζαντινών εκκλησιών, Αθήνα 1988.

18-20. Χριστιανική Αρχαιολογία και Επιγραφική: Τόμος Α', Γενικές αρχές-Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1991-1993. Τόμος Β', Χριστιανική Ζωγραφική, Αθήνα 1993. Τόμος Γ', Ελληνική Χριστιανική Επιγραφική, Αθήνα 1991 (το ίδιο τρίτομο έργο επανεκδίδεται βελτιωμένο σε 4η έκδοση, Αθήνα 1997).

21. Ευμένιος Ξηρουδάκης, ο λόγιος και αγωνιστής Ιεράρχης (1850-1920), Αθήνα 1990.

22. Ορθόδοξη Εικονογραφία: Προϋποθέσεις, κατευθύνσεις και προοπτικές, Αθήνα 1991.

23. Σύμμικτα Χριστιανικής Τέχνης, Θεσσαλονίκη 1992.

24. Περί των τριών μεγάλων Ιεραρχών: Μηνύματα-σκέψεις-εικονογραφικές παρατηρήσεις, Θεσσαλονίκη 1992.

25. Αρχαία μαρτύρια και χριστιανικοί ναοί: Η επίδραση τής τιμής των Μαρτύρων στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, Αθήνα 1994.

26. Κρητικά σύμμικτα: Παρατηρήσεις σε βυζαντινούς ναούς της δυτικής Κρήτης. Συμβολή στην προκρητική Σχολή Ζωγραφικής, Αθήνα 1994.

27. Η Χριστιανική Τέχνη στα Ελληνικά Γραμματόσημα: Περίγραμμα-παρατηρήσεις. Κατάλογοι Γραμματοσήμων. Θέματα, πρόσωπα και γεγονότα της Ελλάδος-Κύπρου, Θεσσαλονίκη 1995.

28. Έργα Χριστιανικής Τέχνης στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1995.

29. Τάσεις της Βυζαντινής Ζωγραφικής σε ναούς της δυτικής Κρήτης: Ιστορική και Αρχαιολογική συμβολή, Ρέθυμνο 1996.

30. Ο διδάσκαλος Δημήτριος Ι. Πάλλας (1907-1995). Μνημόσυνο και Αναμνήσεις, Αθήνα 1996.

31. Χριστιανική Τέχνη της Δύσεως. Μέσοι και νεώτεροι χρόνοι, Αθήνα 1996.

32. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης και οι εικονιζόμενοι Ιεράρχες της αψίδος των Βυζαντινών ναών: Αγιογραφική και λειτονργική συμβολή, Αθήνα 1997.

33. Τα παλαιοχριστιανικά μνημεία του Ιλισσού, Αθήνα 1997.

34. Μνήμες Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αθήνα 1997.

35. Θέματα Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 1997<2>.


ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (υπό έκδοση)

Α'. Το Παλαιοχριστιανικό Σύνθρονο.

Β'. Παραστάσεις δικαίων και αδίκων στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Γ'. Το Δωδεκάορτο στην Τέχνη της Ανατολής και της Δύσεως. Λειτουργική και Εικονογραφική συμβολή.

Προηγούμενη Σελίδα