Εικόνες της Παναγιάς
από την έκθεση  Μήτηρ Θεού, που έγινε στο Μουσείο Μπενάκη για το Ιωβηλαίον της Εκκλησίας
 
Icons of Virgin Mary
from the exhibition Mother of God, at Benaki Museum of Athens, in honor of the Jubilee of the Church


Παναγία βρεφοκρατούσα
Enthroned Virgin


 Παναγία Βρεφοκρατούσα
Virgin and Child.


Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα
The Enthroned Virgin and Child


Παναγία ένθρονη Βρεφοκρατούσα
The Enthroned Virgin and Child


Παναγία Οδηγήτρια
Virgin Hodegetria


Παναγία Οδηγήτρια
Virgin Hodegetria


Παναγία βρεφοκρατούσα σε ημικύκλιο θρόνο
Vergin and Child on a curved throne


Παναγία θαλασσομαχούσα
Virgin


Παναγία Κυκκώτισσα
Virgin and Saints


Παναγία Ελεούσα
The Virgin of Tenderness


Παναγία Οδηγήτρια
The Virgin Hodegetria


Παναγία θρηνούσα
The Lamenting Virgin


Σελίδες / Pages  1  


 Home | Library | Museum | Report